Arviointiviikko ja uusintakuulustelu

Arviointiviikko

Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon, joista jokaisessa on oma työjärjestys. Jaksojen lopussa järjestetään arviointiviikko, jolloin pidetään kokeen pohjatunti klo 8.20–9.05 ja koe klo 9.30–12.30. Ennen arviointiviikon alkamista sen aikataulu on katsottavissa Viherin kotisivuilta, ovista ja opinto-oppaan ja kotisivujen kalentereista. Taide- ja taitoaineiden kursseilla on opetusta myös arviointiviikolla. Aikatauluista näissä aineissa opettajat ilmoittavat erikseen.

Kokeisiin osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua kurssikokeeseen arviointiviikolla. Arviointiviikon kokeen voi jättää tekemättä vain sairaudesta johtuvasta syystä. Sairaudesta on ilmoitettava kurssin opettajalle ennen koetta. Jos opiskelija jättää muusta syystä saapumatta kurssikokeeseen, katsotaan hänen käyttäneen koemahdollisuutensa.

Lisäaika kokeissa

Opiskelija saa lisäaikaa arviointiviikon kokeisiin n. 30 minuuttia, jos hänellä on erityisopettajan tai muun asiantuntijan lausunto lisäajan tarpeesta. Lisäaikaa myönnetään harkinnan ja tarpeen mukaan niihin kokeisiin, joissa siitä on opiskelijalle todellista hyötyä. Opiskelijan on itse huolehdittava, että apulaisrehtorilla on tieto hänen lisäajan käytöstään kaksi viikkoa ennen arviointiviikkoa.

Kurssien arviointi

Kurssit arvioidaan noin viikon kuluttua arviontiviikon viimeisestä päivästä ja arvosanat merkitään Wilmaan. Opettaja palauttaa kurssikokeet ja -työt arviointiviikon jälkeen kurssilla ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Uusintakuulustelu

Kunkin jakson jälkeen järjestetään uusintakuulustelu. Hylätty kurssisuoritus kannattaa suorittaa ensimmäisessä mahdollisessa uusintakuulustelussa. Hylätyn kurssin saa uusia kerran saman lukuvuoden aikana millä tahansa uusintakuulustelukerralla.

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava silloin kun arvioinnit ovat Wilmassa, mutta kuitenkin viimeistään ilmoitettuna päivänä (katso tästä tärkeät päivämäärät). Ilmoittautuminen tapahtuu juuri päättyneen jakson osalta Wilmassa Tentit-osiossa. Aikaisempien jaksojen kurssien uusintoihin ilmoittaudutaan kurssin opettajalle lähetetyllä Wilma-viestillä.

Hyväksytyn kurssin korottaminen

Syyslukukaudella (jaksoissa 1–2) hyväksytysti suoritetun kurssin voi uusia 2. jakson uusintakuulustelussa.

Kevätlukukaudella (jaksoissa 3–5) hyväksytysti suoritetun kurssin voi uusia 5. jakson uusintakuulustelussa.

Kolmantena opintovuonna lukion oppimäärän kokonaan suorittavat abiturientit voivat uusia 1.–2. jakson aikana suorittamistaan hyväksytyistä kursseista yhden 2. jakson uusintakuulustelussa. 3. jakson aikana suorittamistaan hyväksytyistä kursseista he voivat uusia yhden 3. jakson uusintakuulustelussa.