Etenemiseste ja nelossääntö

Yhden oppiaineen opiskelussa on etenemiseste, mikäli opiskelijalla on kyseisessä oppiaineessa sellainen määrä hylättyjä kurssiarvosanoja, mikä estää päättötodistuksen saannin.

Opiskelija voi saada luvan jatkaa opintojaan etenemisesteestä huolimatta oppiaineen seuraavilla kursseilla, mutta kyseisiä kursseja ei arvioida eikä merkitä opiskelijan suorituksiin ennen kuin etenemisesteen muodostavat kurssiarvosanat on korotettu. Muualla suoritettujen kurssien hylättyjä arvosanoja ei myöskään kirjata järjestelmään, ennen kuin etenemiseste on poistunut.

Nelossääntö
Hylättyjen arvosanojen sallittu määrä lasketaan suoritettujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kokonaismäärästä. Kertauskurssit ovat lukion omia soveltavia kursseja eikä niitä lasketa tässä kohtaa opiskeltujen kurssien kokonaismäärään. Hylättyjen kurssiarvosanojen liian suuri määrä on este päättötodistuksen saamiselle. Opiskelijan on syytä varmistaa hyvissä ajoin, ettei hylättyjä kursseja ole liikaa.

1–2 kurssia, hylättyjä ei saa olla
3–5 kurssia, hylättyjä saa olla 1 kurssi
6–8 kurssia, hylättyjä saa olla 2 kurssia
9 tai enemmän, hylättyjä saa olla 3 kurssia

Jos opinnot eivät etene tavanomaisesti jossain aineessa, harkitse tarkkaan YO-tutkintoon ilmoittautumista. Lukion koko oppimäärän valmistuminen pitää olla huolellisesti suuniteltu samaan aikaan kun suunnitellaan YO-tutkinnon kokeisiin osallistuminen.

Lue lisää kohdasta osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus