Etenemiseste ja nelossääntö

Opiskelijalla on oppiaineen opiskelussa etenemiseste, mikäli hänellä on kyseisessä oppiaineessa hylättyjä kurssiarvosanoja sellainen määrä, joka estää päättötodistuksen saannin.

Opiskelija voi saada luvan jatkaa opintojaan etenemisesteestä huolimatta oppiaineen seuraavilla kursseilla, mutta kyseisiä kursseja ei arvioida eikä merkitä opiskelijan suorituksiin ennen kuin etenemisesteen muodostavat kurssiarvosanat on korotettu. Muualla suoritettujen kurssien arvosanoja ei myöskään kirjata järjestelmään ennen kuin etenemiseste on poistunut.

Nelossääntö

Hylättyjen arvosanojen (4) sallittu määrä lasketaan suoritettujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kokonaismäärästä. Kertauskurssit ovat koulukohtaisia, lukion omia soveltavia kursseja, eikä niitä tässä tapauksessa lasketa opiskeltujen kurssien kokonaismäärään. Liian suuri hylättyjen kurssiarvosanojen määrä on este päättötodistuksen saamiselle. Opiskelijan on syytä varmistaa hyvissä ajoin, ettei hylättyjä kursseja ole liikaa.

Hylättyjen kurssiarvosanojen sallitut määrät:

1–2 kurssia -> hylättyjä kursseja ei saa olla
3–5 kurssia -> saa olla 1 hylätty kurssi
6–8 kurssia -> saa olla 2 hylättyä kurssia
9 kurssia tai enemmän -> saa olla 3 hylättyä kurssia

Jos opinnot eivät etene tavanomaisesti jossakin aineessa, harkitse tarkkaan ilmoittautumista YO-tutkintoon. Kun suunnittelet YO-tutkinnon kokeisiin osallistumista, ota samanaikaisesti huomioon lukion koko oppimäärän suorittaminen.

Lisätietoa: http://viherlaaksonlukio.fi/osallistumisoikeus/