Ainevalintojen muutokset

Oppimäärän laajuuden vaihtaminen – esimerkiksi pitkästä matematiikasta lyhyeen – edellyttää keskustelua ko. aineen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Muutoksen vaikutukset opinto-ohjelmaan käydään läpi opinto-ohjaajan kanssa, joka myös auttaa lukujärjestyksen päivittämisessä. Jos opiskelija tämän jälkeen päättää muuttaa ainevalintojaan, opinto-ohjaaja tiedottaa huoltajaa muutoksesta Wilma-viestillä.

Hyväksytyt pitkän matematiikan kurssit, joilla ei ole vastaavuutta lyhyessä matematiikassa, lasketaan opiskelijan kurssimäärään. Hylätyn pitkän matematiikan kurssin saa uusia vastaavan lyhyen matematiikan kurssin kokeena saman lukuvuoden aikana. Huomaa kuitenkin, etteivät kurssien sisällöt täysin vastaa toisiaan.

Opinto-ohjaaja siirtää hyväksytysti suoritettujen kurssien arvosanat uuteen oppimäärään. On hyvä huomioida, etteivät kurssien sisällöt täysin vastaa toisiaan. Vanhan oppimäärän hylätyt kurssiarvosanat poistetaan, eli huomioi että poistetut hylätyt kurssit häviävät suoritustesi kokonaismäärästä!

Hyväksytysti suoritetut matematiikan ja ruotsin pitkän oppimäärän kurssit korvaavat lyhyen oppimäärän kursseja seuraavasti.

MAA2 → MAB2
MAA3 → MAB3
MAA6 → MAB7
MAA8 → MAB4
MAA10 → MAB5

RUA01 → RUB11
RUA02 → RUB12
RUA03 → RUB13
RUA04 → RUB14
RUA06 → RUB15
RUA07 → RUB17
RUA08 → RUB16