Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tarkoitus on edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvinvointia. Opiskelijahuolto toteutuu ensisijaisesti yhteisöllisenä ja tarvittaessa yksilökohtaisena opiskelijahuoltona. Opiskelijahuoltoa toteuttaa koko henkilökunta, mutta yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon kuuluvat opiskelijaterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut.

Yhteisöllinen opiskelijahuolto

Yhteisöllisen opiskelijahuollon tehtävä on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta lukioyhteisössä sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Toteuttamisessa otetaan huomioon sekä aikuistuvien nuorten itsenäisyyden tukeminen että huoltajien osallistuminen.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto

Yksilökohtaisella opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia terveydenhuollon sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Opiskelija voi itse hakeutua opiskelijahuollon palveluihin, mutta tarpeen vaatiessa hänet voidaan myös ohjata hakemaan tarvitsemiaan palveluja.

Joissakin tapauksissa opiskelijan tilanne voi edellyttää eri asiantuntijoiden osaamista, jolloin on tarve koota yksilökohtainen tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä. Asian käsittely tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä perustuu aina opiskelijan ja/tai huoltajan suostumukseen.

Yksilökohtaisen opiskelijahuollon tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy.