Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen määräajat

Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 23.11. Syksyn ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 5.6. Tarkista lukion kalenterista milloin ilmoittautuminen on käynnissä.

Ilmoittaututuminen syksyn 2020 tutkintoon:

*päivitetään lähempänä*

Jo valmistunut viheriläinen:

Ohjeet ilmoittautumisesta löytyvät täältä.

YO-info abeille
Ennen ilmoittautumista abeille järjestään infotilaisuus tutkinnosta. Osallistu siihen. Tilaisuudessa näytetään miten kokeisiin ilmoittaudutaan Wilman lomaketta käyttäen. Lisäksi saat arvokasta tietoa kokeisiin valmistautumisesta.

  1. Päivitä Wilman YO-kirjoitussuunnitelma. (ilman tätä et voi ilmoittautua)
  2. Lisää tiedot, aine (ainekoodi ilmaisee myös kokeen tason) sekä kokeen pakollisuus/ylimääräisyys.
  3. Tallenna tiedot, sitten kun olet lomakkeen täyttänyt.
  4. Allekirjoita tulostettu lomake kansliassa. Siellä ilmoittautumistiedot tarkastetaan ja lomakkeelle lisätään kirjoituskerta sekä kokelaslaji.  Jos ilmoittautuminen on opintotilanteen mukainen, virallinen ilmoittautumislomake tulostetaan ja se allekirjoitetaan. Vasta tämän jälkeen ilmoittautuminen on tehty ja sitova.

Kokeiden tasot
Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, minkä tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Kokelaan on suoritettava pitkään oppimäärään perustuva koe vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa. Tutkintoon saa sisältyä vain yksi saman oppiaineen koe.

Kokeen taso ilmenee ainekoodissa. Esimerkiksi M = pitkä matematiikka, N = lyhyt matematiikka, EA = englanti A-tason koe, SC = saksa lyhyt oppimäärä, BA = ruotsi A-tason koe, BB = ruotsi keskipitkä oppimäärä.

Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta
löytyvät kaikki tiedot yo-tutkinnon järjestämisestä: yleisohjeet, koekohtaiset ohjeet, tiedot lukihäiriön huomioon ottamisesta, koepäivät jne.