Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajat tulevat kaikille opiskelijoille tutuiksi opinto-ohjauksen kurssilla. Opintojen ohjauksen pakollinen kurssi suoritetaan hajautetusti kolmen vuoden aikana. Opinto-ohjaajat antavat ohjausta lukio-opintojen suunnitteluun, kurssivalintojen ja lukujärjestyksen tekoon sekä jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan.

Lyhytkestoiseen ohjaukseen voi tulla aikaa varaamatta, mutta pidempään tapaamiseen kannattaa varata aika erikseen.

Opinto-ohjaajat