Opetussuunnitelma

Vuonna 2015 voimaan tulleet opetussuunnitelman perusteet ohjaavat lukion toimintaa. Viherlaakson lukion opetussuunnitelma perustuu niihin sekä Espoon kaupungin kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Viherlaakson lukion opetussuunnitelmassa on määritelty lukion toimintaa ohjaavat tavoitteet ja periaatteet. Lukuvuoden aikana kerätään tietoa opetuksen hyvistä käytänteistä ja toimintakulttuurista. Kevään aikana niin opiskelijat, huoltajat kuin opettajatkin arvioivat lukion toimintaa. Havaintojen ja arvioinnin perusteella lukion arkirutiineihin sekä opetussuunnitelmaan tehdään tarvittavia muutoksia. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan voimassa olevaan johtokunnan hyväksymään opetussuunnitelmaan.

Ainekohtaisesta opetussuunnitelmasta näet kurssikuvaukset oppiaineittain.

Opetussuunnitelma, yleinen osa

Ainekohtainen opetussuunnitelma