Opinto-ohjaus

Ryhmänohjaus (RO)

Ryhmänohjaaja toimii ryhmänsä lähiohjaajana ja opiskelun motivoijana. Ryhmänohjaajan puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa kouluarjen kysymyksissä.

Ryhmänohjaaja perehdyttää uudet opiskelijat yhdessä tuutoreiden kanssa opiskeluun. Ryhmänohjaajan tehtävä on seurata säännöllisesti opiskelijoiden etenemistä ja kurssikertymää sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista jaksoittain.

Ryhmänohjaaja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan ja huoltajiin, jos kurssikertymässä on puutteita tai poissaoloissa selvitettävää. Jos opiskelijalle on tullut jakson aikana P/K/4-merkintöjä, on ne syytä käydä läpi opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti jaksoittain. Ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijan tarvittaessa opinto-ohjaajalle tai opiskelijahuollon henkilöiden palveluihin.

Ryhmänohjaustuokioita pidetään noin viisi kertaa vuodessa. Niiden lisäksi opiskelija tapaa ryhmänohjaajaa henkilökohtaisessa ryhmänohjaushaastattelussa, johon ryhmänohjaaja kutsuu opiskelijan lukuvuoden aikana.

Opinto-ohjaus

OP1- ja OP2-kurssien jakautuminen lukioajalle:

  1. lukiovuonna 0,5 kurssia
  2. lukiovuonna 1 kurssi
  3. lukiovuonna 0,5 kurssia

Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä lukio-opintoihin ja opiskeluun, kuten opintojen suunnitteluun, kurssivalintoihin ja lukujärjestyksen laatimiseen, liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajat antavat ohjausta jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja työelämään.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea sinua vahvuuksiesi ja kiinnostuksenkohteidesi tunnistamisessa, tulevaisuuden haaveidesi kartoittamisessa sekä urasuunnittelussasi. Tärkeä tavoite on myös omien opiskelutaitojesi tunnistaminen ja kehittäminen.

Ensimmäisenä lukiovuonna opinto-ohjaus painottuu lukiossa opiskeluun perehdyttämiseen, oman opintosuunnitelman ja ainevalintojen tekemiseen sekä alustavan ylioppilaskirjoitussuunnitelman laatimiseen. Uusille opiskelijoille laaditaan 1. jaksolle valmis lukujärjestys. 1. jakson aikana opiskelijat laativat opinto-ohjauksen oppitunneilla muut lukujärjestyksensä 2.–5. jaksoille.

Toisena lukiovuonna opinto-ohjauksen keskeisiä teemoja ovat varsinaisen ylioppilaskirjoitussuunnitelman muodostaminen ja jatko-opintosuunnitelmien työstäminen.

Abivuonna opinto-ohjaus keskittyy lukio-opintojen loppuun saattamiseen ja jatko-opintoihin hakemiseen.