Ohjaus ykkösellä

Ensimmäisenä lukiovuonna opintojen ohjaus painottuu lukiossa opiskeluun perehdyttämiseen, oman opintosuunnitelman ja ainevalintojen tekemiseen sekä alustavan ylioppilaskirjoitussuunnitelman laatimiseen.

Lukion pakollisesta opinto-ohjauksen kurssista (OP01) opiskellaan ensimmäisenä lukiovuonna puolikas kurssi. 1. vuositason opintojen ohjauksen kurssin oppitunnit pidetään 1. jaksossa. Tuntien sisältö painottuu lukio-opintojen käynnistämiseen.

Opinto-ohjauksen kurssin yhteydessä tehdään myös ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestys jaksojen 2-5 osalta sekä alustava opintosuunnitelma koko lukioajalle.

Kevätlukukaudella tehdään kakkosvuoden kurssivalinnat ohjatusti. Ryhmänohjaajat haastattelevat oman ryhmänsä ykköset syksyn aikana, opinto-ohjaajat käyvät henkilökohtaisen- tai pienryhmäohjauskeskustelun vuoden aikana.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat suunnittelevat lukio-opintonsa kokonaisuuden ensimmäisen lukiovuoden puolessa välissä. Perehdy suunnitteluun huolellisesti.

Apua kurssivalitoihin 1. vuoden opiskelijalle

Klikkaamalla dia se aukeaa uudelle välilehdelle.