Ohjaus kakkosella

Toisen vuositason ohjauksessa keskeisiä teemoja ovat  ylioppilaskirjoitussuunnitelman päättäminen ja jatko-opintosuunnitelman työstäminen.

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Lukion pakollisesta opinto-ohjauksen kurssista (OP02) suoritetaan toisen vuositason aikana 1-kurssin laajuinen osuus. Kurssin oppitunnit pidetään 4. jaksossa. Kurssin aikana tehdään ylioppilaskirjoitussuunnitelma, jota muokataan tarvittaessa myöhemmin. Kurssilla myös perehdytään alustavasti lukion jälkeisiin jatkokoulutusvaihtoehtoihin. Lukion toisen vuoden aikana käydään henkilökohtainen ohjauskeskustelu abivuoden suunnitelmista.

Toisen vuoden opiskelijat suunnittelevat YO-tutkintoon kuuluvien lukio-opintonsa kokonaisuuden toisen lukiovuoden puolessa välissä. Perehdy suunnitteluun huolellisesti.

Apua kurssivalintoihin 2. vuoden opiskelijalle

 

Klikkaamalla diaa se aukeaa uudelle välilehdelle.