Ohjaus abivuonna

Abivuonna opinto-ohjaus keskittyy lukio-opintojen loppuunsaattamiseen sekä jatko-opintoihin hakemiseen.

Opinto-ohjauksen ensimmäisestä pakollisesta kurssista suoritetaan abivuonna viimeinen osuus, joka on laajuudeltaan 1/2-kurssi.
3. vuositason oppitunnit pidetään 2. jaksossa. Kurssilla perehdytään jatko-opintoihin hakemiseen sekä osallistutaan eri alojen jatko-opintoinfoihin opiskelijan oman mielenkiinnon pohjalta. Kurssin päättää opinto-ohjaajan kanssa käytävä henkilökohtainen jatko-opintokeskustelu 3. jaksossa.

 

Abien opokurssin diat 2017:

ABIT_OPO1_2017