Musiikin opintopolku

”Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa.”

Musiikin opetuksessa olennaista on vuorovaikutus, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Lukion musiikintunneilla harjoitellaan soittamista ja laulamista, perehdytään musiikin peruselementteihin teoriassa ja käytännössä, harjaannutaan analyyttisiksi musiikinkuuntelijoiksi sekä tarkastellaan musiikin vaikutuksia historiaan, yhteiskuntaan ja omaan hyvinvointiin. Soiton harjoittelu tehostaa oppimista, ja muiden taide- ja taitoaineiden tavoin se rytmittää lukuainepainotteista opiskelua.

Suoritusjärjestys

Musiikin 1. ja 2. kurssit ovat pakollisia kursseja, joilta saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet osallistua myös syventäville ja soveltaville kursseille. Pakolliset ja syventävät kurssit MU01–MU04 on hyvä suorittaa numerojärjestyksessä.

Soveltavia kursseja voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä joustavasti eri vuosikursseilla. MU05 (Bändikurssi) on suunnattu opiskelijoille, joilla on jo ennestään soitto- tai laulutaustaa. MU06 (Soittokurssi) puolestaan sopii hyvin aloittelijoille. MU07 (Musiikkiteknologia) ei vaadi aiempaa kokemusta soittamisesta eikä musiikkiteknologiasta. PRM1–3-kurssin voi suorittaa jokaisena opiskeluvuotena. PRM-kurssit on suunnattu opiskelijoille, joilla on hyvät musiikilliset valmiudet. Tiedustele kurssisuosituksia tarvittaessa musiikinopettajalta.

Lukion kuoro (MUK1–3-kurssit) harjoittelee ympäri vuoden, ja suoritusmerkinnän saa yhden lukuvuoden aikaisista harjoituksista ja esiintymisistä. Kuoroon voi osallistua useampana lukiovuotena.

Neljä musiikinkurssia suoritettuaan opiskelija voi halutessaan tehdä musiikin lukiodiplomin.

Musiikki uudessa Viherissä

Syksystä 2021 lähtien Viherlaakson lukion taideopetus saa kokonaisen kerroksen käyttöönsä, jolloin taiteidenvälisyys opetuksessa mahdollistuu entistä paremmin. Musiikki asettuu uudisrakennuksen pohjakerrokseen ja on siellä valmis vastaanottamaan innokkaita opiskelijoita.

Pohjakerroksen kruunaa upea valoaula, joka kohoaa rakennuksen keskellä korkeuksiin, aina ylimpään kerrokseen asti. Tämä kerroksiin avautuva tila toimii paitsi oppimisen ja taidetyöskentelyn tilana myös vaikkapa näyttämönä erilaisille taideteoille, kuten bändeille.

Kurssit

Pakolliset kurssit
MU01 Musiikki ja minä
MU02 Suomalaisena musiikin maailmassa

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MU03 Ovet auki musiikille (2.–3. vsk)
MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa (2.–3. vsk)

 

Soveltavat kurssit
MU05 Bändikurssi
MU06 Soittokurssi
MU07 Musiikkiteknologia
MUK1–3 Lukion kuoro
PRM1–3 Produktio
LD06 Musiikin lukiodiplomi