Musiikin opintopolku

Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa
(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016)

Musiikin opetuksessa olennaista on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Lukion musiikintunneilla harjoitellaan soittamista ja laulamista, perehdytään musiikin peruselementteihin, harjaannutaan analyyttisiksi musiikin kuuntelijoiksi sekä tarkastellaan musiikin vaikutuksia historiaan, yhteiskuntaan ja omaan hyvinvointiin. Soiton harjoittelu tehostaa oppimista, ja muiden taito- ja taideaineiden tavoin se rytmittää lukuainepainotteista opiskelua.

Suoritusjärjestys
Musiikin 1. ja 2. kurssi ovat pakollisia kursseja, joilta saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet osallistua myös syventäville ja soveltaville kursseille. Pakolliset ja syventävät kurssit 1-4 on hyvä suorittaa numerojärjestyksessä.

Soveltavia kursseja voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä joustavasti eri vuosikursseilla. MU05 (bändikurssi) on suunnattu opiskelijoille, joilla on jo ennestään soitto- tai laulutaustaa. MU06 (soittokurssi) puolestaan sopii hyvin aloittelijoille. PRM1-3 (produktio) voidaan suorittaa jokaisena vuonna – myös ensimmäisenä, mikäli opiskelija hallitsee soiton tai laulun perusteet.

Koulun kuoro (MU08) harjoittelee ympäri vuoden, ja suoritusmerkinnän saa yhden lukuvuoden aikaisista harjoituksista ja esiintymisistä. Kuoroon voi osallistua useampana vuotena.

Neljä musiikinkurssia suoritettuaan opiskelija voi halutessaan tehdä musiikin lukiodiplomin.
Kurssit
Pakolliset kurssit
MU01 Musiikki ja minä
MU02 Suomalaisena musiikin maailmassa

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MU03 Ovet auki musiikille (2.-3.vsk)
MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa (2.-3.vsk)

Soveltavat kurssit
MU05 Bändikurssi
MU06 Soittokurssi
MU07 Musiikkiteknologia (2.-3.vsk)
MU08 Kuoro
PRM1-3 Produktio 1.-3. opiskeluvuonna
LD06 Musiikin lukiodiplomi