Matematiikka ja luonnontieteet

Matematiikka  pakolliset  syventävät
Lyhyt matematiikka 6 2
Pitkä matematiikka 10 3
Ympäristö- ja luonnontieteet
Biologia 2 3
Maantiede 2 2
Fysiikka 1 7
Kemia 1 4