Lyhyt matematiikka

Matematiikan opiskelu alkaa yhteisellä matematiikan kurssilla (MAY1 Luvut ja lukujonot). Ensimmäisenä vuonna lyhyen matematiikan kursseilla kertaat peruskoulun matematiikkaa ja opit soveltamaan tietojasi (MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt ja MAB3 Geometria). Lisäksi opettelet ratkaisemaan matematiikan tehtäviä laskinohjelman avulla. Toisena opiskeluvuotenasi tutustut matemaattisiin malleihin (MAB04) ja tilastojen käsittelyyn sekä todennäköisyyslaskentaan (MAB05). Kolmannen vuoden pakollisella kurssilla opiskellaan talousmatematiikkaa (MAB06).

Pakollisten kurssien lisäksi voit valita toisena tai kolmantena opiskeluvuotenasi kahdesta syventävästä kurssista: toisena opiskeluvuonna matemaattinen analyysi kurssi (MAB07) ja kolmantena opiskeluvuonna syventävä kurssi on tilaston ja todennäköisyyden jatkokurssi (MAB08). Lyhyen matematiikan kertauskurssi on MAB09.

MAY01 Luvut ja lukujonot
Pakollinen kurssi, matematiikan yhteinen
Matematiikan yhteisellä kurssilla kertaat peruslaskutoimitukset ja funktiot sekä yhtälöt. Opit käsittelemään lukujonoja ja laskemaan niistä summia, sekä opit logaritmin käsitteen ja ratkaisemaan sen avulla potenssiyhtälöitä.

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt
Pakollinen kurssi
Lyhyen matematiikan ensimmäisellä kurssilla kertaat peruskoulun matematiikkaa ja opit soveltamaan tietojasi. Uutena asiana opit toisen asteen yhtälön ratkaisemisen.

MAB03 Geometria
Pakollinen kurssi
Toisen kurssin aikana harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista ja opit ratkaisemaan käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.

MAB04 Matemaattisia malleja
Pakollinen kurssi
Tällä kurssilla tutkitaan funktion matemaattisia malleja. Opiskelija näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla. Hän oppii tekemään ennustuksia matemaattisten mallien avulla.

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys
Pakollinen kurssi
Kurssilla käsitellään ja tulkittaan tilastollisia aineistoja ja käytetään laskinta ja tietokonetta tilastotehtävissä. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

MAB06 Talousmatematiikka
Pakollinen kurssi
Kurssilla perehdytään talouselämässä käytettyihin käsitteisiin ja oman talouden suunniteluun. Kurssilla saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun.

MAB07 Matemaattinen analyysi
Syventävä kurssi
Kurssilla perehdytään talouselämässä käytettyihin käsitteisiin ja oman talouden suunniteluun. Kurssilla saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun.

MAB08 Tilasto ja todennäköisyys II
Syventävä kurssi
Opiskelija laajentaa käsitystään todennäköisyydestä ja perehtyy tilastollisiin menetelmiin laajemmin.

MAB09 Lyhyen matematiikan kertauskurssi
Soveltava kurssi
Kun olet päättänyt kirjoittaa lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksissa, niin tarjolla on kirjoituksiin valmentava kertauskurssi (NB09). Matematiikkaa voi oppia vain laskemalla ja ongelmia ratkomalla. Harjoitus tekee mestarin. Kurssilla kerrataan kaikkien pakollisten kurssien keskeiset sisällöt. Kurssikokeena on valtakunnallinen matematiikan preliminäärikoe.