Lukiopsykologi

Yksilötapaamisilla lukiopsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen.

Lukiopsykologin vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuhteet, äkilliset elämäntilanteen muutokset ja kriisitilanteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat tai tulevaisuudensuunnitelmat.

Lukiopsykologin vastaanotolla järjestettävät yksilölliset tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan opiskelijan kanssa.

Tapaamiset järjestetään työpäivän aikana, ja tarvittaessa lukiopsykologi kirjoittaa opiskelijalle poissaolotodistuksen oppitunnin ajaksi. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse tai huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan suosittelemana.

Yhteydenotot mieluiten Wilma-viestillä.

Lukiopsykologi
Sanna Kuivila
puh. 043 827 3465

Paikalla pääsääntöisesti ti ja pe