Opintojen suunnittelu

Lukio-opintojen suunnittelu

Opinnot ensimmäisenä lukiovuotena

Valitse ensimmäisenä lukiovuotena 30 kurssia. Silloin lukujärjestykseen tulee keskimäärin kuusi kurssia kullekin jaksolle.

Opiskele kaikki pakolliset kurssit, joissa merkintä (I), sekä syventävät kurssit (I) niistä aineista, joita valitset opinto-ohjelmaasi. Valitse lisäksi soveltavia kursseja niin paljon, että kursseja on vähintään 30. Tätä suunnitelmaa noudattamalla valmistut kolmannen lukiovuoden keväällä.

Opinnot toisena lukiovuotena

Valitse myös toisena lukiovuotena 30 kurssia. Valitse opintoihisi pakolliset kurssit sekä syventäviä kursseja niistä aineista, jotka sinua kiinnostavat.

Toisen lukiovuoden kevään aikana tehdään ylioppilastutkintosuunnitelma.

Opinnot kolmantena lukiovuotena

Kolmannelle lukiovuodelle ei ole syytä jättää liian suurta kurssimäärää, koska tuossa vaiheessa kannattaa opiskella pääsääntöisesti niitä aineita, jotka kuuluvat YO-tutkintoosi. Abivuonna opiskellaan jaksoissa 1–3. Kolmannen jakson jälkeen kursseja on oltava vähintään 75. Jos kahden ensimmäisen lukiovuoden aikana olet noudattanut suunniteltua opintojen aikataulua, ei abivuoden päivittäinen työmäärä nouse liian suureksi.


Suunnitelmakortti


Oppiaineiden
yo-kirjoitusajankohdat (suositus)

Suunnitelmakortin voit ladata täältä JPG -muodossa

Käytä apunasi myös kirjoittajaprofiileja suunnitellessasi kurssivalintoja.

Kurssien suunnittelu ja laajuus

Opiskelijat suunnittelevat jokaisen kurssin toteutuksen yhdessä opettajien kanssa. Tämä suunnittelu auttaa opiskelijaa kehittämään opiskelutaitojaan, asettamaan tavoitteita ja tekemään kurssikohtaisia suunnitelmia opiskelutyöstä.

Kurssien laajuus on pääasiassa 1 lukiokurssi. Abivuonna kertauskursseissa on pientä vaihtelua. Muista tarkistaa kertauskurssien laajuus: se voi olla oppiaineesta riippuen joko 1/2 kurssia tai 1 kurssi.

Kertauskurssien laajuudet lukuvuonna 2019-20 löydät täältä.

YO-tutkinnon suunnittelu

Viimeistään toisen lukiovuoden aikana opiskelijat valitsevat ne kokeet, joista YO-tutkinto koostuu. 
YO-koetta varten opiskelijan tulee opiskella kyseisen oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit.
Sen lisäksi kirjoittajaprofiileissa on kerrottu, mitkä muut kurssit tukevat kyseiseen YO-kokeeseen valmistautumista.

Poikkeava aikataulu

Useimmiten lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa. Mikäli opiskelija harkitsee siirtymistä nopeutettuun tai hidastettuun opinto-ohjelmaan, tulee hänen ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan. Valmistumisaikataulun muutos tehdään aina yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.