Opintojen suunnittelu

Lukio-opintojen suunnittelu

Opinnot ensimmäisen lukiovuonna
Valitse ensimmäisenä opiskeluvuonna 30 kurssia. Silloin lukujärjestykseen tulee keskimäärin kuusi kurssia kullekin jaksolle.

Opiskele kaikki pakolliset kurssit, joissa merkintä (I) sekä syventävät kurssit (I) niistä aineista, joita valitset opinto-ohjelmaasi. Valitse lisäksi soveltavia kursseja niin paljon, että kursseja on vähintään 30. Tätä suunnitelmaa noudattamalla valmistut kolmannen opintovuoden keväällä.

Opinnot toisena lukiovuonna
Opiskele toisena vuonna 30 kurssia. Valitse opintoihisi pakolliset kurssit sekä syventäviä kursseja niistä aineista, jotka sinua kiinnostavat.
Toisen vuoden kevään aikana tehdään ylioppilastutkintosuunnitelma.

Opinnot kolmantena lukiovuonna
Kolmannelle lukiovuodelle ei ole syytä jättää liian suurta kurssimäärää, koska tuossa vaiheessa kannattaa opiskella pääsääntöisesti niitä aineita, mitkä kuuluvat YO-tutkintoon. Abivuonna opiskellaan jaksot 1-3. Kolmannen jakson jälkeen kursseja on oltava vähintään 75. Jos kahden ensimmäisen opintovuoden aikana olet noudattanut suunniteltua opintojen aikataulua, ei abivuoden päivittäinen työmäärä nouse liian suureksi.

Kurssien suunnittelu ja laajuus
Opiskelijat suunnittelevat jokaisen kurssin toteutuksen yhdessä opettajien kanssa. Tämä suunnittelu auttaa opiskelijaa kehittämään opiskelutaitojaan, asettamaan tavoitteita ja tekemään kurssikohtaisia suunnitelmia opiskelutyöstä.

Kurssien laajuus on pääasiassa 1 lukiokurssi. Abivuonna kertauskursseissa on pientä vaihtelua. Muista tarkistaa kertauskurssien laajuus, se voi olla oppiaineesta riippuen joko 1/2 tai 1 kurssi.
Kertauskurssien laajuudet lukuvuonna 2019-20 löydät täältä.

YO-tutkinnon suunnittelu

Viimeistään toisen lukiovuoden aikana opiskelijat valitsevat ne kokeet, mistä YO-tutkinto koostuu. 
YO-koetta varten opiskelijan tulee opiskella kyseisen oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit.
Sen lisäksi kirjoittajaprofiileissa on kerrottu mitkä muut kurssit tukevat kyseiseen YO-kokeeseen valmistautumistta.

Poikkeava aikataulu
Useimmiten lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa. Mikäli opiskelija harkitsee siirtymistä nopeutettuun tai hidastettuun opinto-ohjelmaan, tulee hänen ottaa yhteys opinto-ohjaajaan. Valmistumisaikataulun muutos tehdään aina yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.