Wilman käyttö

Wilma-tunnukset
Wilman käyttämiseen tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan saat, kun aloitat opiskelun Viherlaakson lukiossa. Voit vaihtaa helpommin muistettavan salasanan, mutta pidä se hyvin tallessa. Mikäli hukkaat tunnukset tai tunnukset eivät toimi, käänny koulusihteerin puoleen.

Huoltajan wilma-tunnukset opiskelijan täytettyä 18-vuotta
Koulun oppilashallinto-ohjelma Primus seuraa, milloin opiskelijat täyttävät 18 vuotta. Ohjelmiston oletusasetus on, että tästä päivämäärästä alkaen huoltajan wilma-tunnukset eivät ole enää voimassa. Opiskelija voi antaa luvan huoltajien tunnusten voimassaolon jatkamiseen lähettämällä tästä viestin koulusihteerille sähköpostilla tai wilma-viestinä.

Kurssitarjotin ja lukujärjestys
Lukion kursseille ilmoittaudutaan wilman kurssitarjottimen kautta. Kurssille otetaan yleensä 30 opiskelijaa. Kun kurssi on täysi, sille ei voi ilmoittautua wilmassa. Ellet saa valittua haluamiasi kursseja, käänny opinto-ohjaajan puoleen. Kurssitarjotinvalinnoista muodostuu jokaisen jakson lukujärjestys. On tärkeää tehdä valinnat koko lukuvuodelle.

Tiedotus
Wilma on lukion tärkein tiedotuskanava ja sitä tulee seurata päivittäin. Saat wilmaviesteinä sekä yhteisiä että henkilökohtaisia viestejä.

Opintosuunnitelma
Wilmasta löytyy opintojen suunnittelua varten erillinen opintosuunnitelma -lomake. Merkitse siihen tavoiteltu opintoaika (2-4 vuotta) ja tee kurssisuunnitelma sen mukaisesti. Lomakkeen avulla pystyt näkemään, onko suunnitelmasi realistinen. Lomakkeesta löytyy myös ylioppilaskirjoitussuunnitelma, johon voit sijoittaa valitsemasi ylioppilaskirjoitusaineet. Jos olet suorittamassa kursseja kurssitarjottimen ulkopuolelta, merkitse myös ne opintosuunnitelmaan.

Valinnat
Opinnot-sivulta löytyy alasivu ”Valinnat”, jota käytetään kurssivalintojen lukuvuosittaiseen suunnitteluun. Tällä sivulla tehdään esivalinnat seuraavaa lukuvuotta varten.
Mikäli muutat kurssivalintojasi kesken lukuvuoden, muista päivittää muutokset kurssitarjottimen lisäksi myös valinnat-sivulle.

Opintojen etenemisen seuranta
Jokaisen jakson jälkeen arviointi tulee näkyviin wilmassa.
Wilman opinnot -sivun avulla voi sekä opiskelija että seurata opintojen etenemistä. Jaksoarvioinnin jälkeen on hyvä myös päivittää opintosuunnitelma-lomake.

Tuntimerkinnät
Poissaolosi näkyvät wilman tuntimerkinnöissä. Huoltaja selvittää alaikäisen opiskelijan poissaolojen syyt. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää itse omat poissaolonsa. Tuntimerkinnät-sivulla on mahdollista ilmoittaa etukäteen seuraavan päivän poissolon syy.

Ilmoittautuminen uusintaan ja ylioppilaskirjoituksiin
Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan wilmassa: juuri päättyneen jakson kurssien osalta tentit-sivulla, aikaisempien jaksojen kurssien osalta wilma-viestillä opettajalle. 

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumiseen on oma lomakkeensa, joka on käytössä vain ilmoittautumisaikana.