Opintojen suunnittelu

Lukion toiminnassa suunnittelu on keskeistä aivan kaikkialla ja sitä edellytetään myös opiskelijoilta. Opinnot suunnitellaan koko vuodeksi jo edellisen lukuvuoden keväällä.

Huolellinen opintojen suunnittelu helpottaa arkista opiskelutyötä. 

Lukion oppimäärän suunnittelu

30 – 30 – 15

Opinnot ensimmäisen lukiovuonna
Valitse ensimmäisenä opiskeluvuonna 30 kurssia. Silloin lukujärjestykseen tulee keskimäärin kuusi kurssia kullekin jaksolle. Tämän suunnitelman mukaisen koulupäivän pituus on noin kuusi tuntia esimerkiksi 8.15 – 14.30 illalla tehtävää opiskelutyötä unohtamatta.

Opiskele kaikki pakolliset kurssit, joissa merkintä (I) sekä syventävät kurssit (I) niistä aineista, joita valitset opinto-ohjelmaasi. Valitse lisäksi soveltavia kursseja niin paljon, että kursseja on vähintään 30. Tätä suunnitelmaa noudattamalla valmistut kolmannen opintovuoden keväällä.

Opinnot toisena lukiovuonna
Opiskele toisena vuonna 30 kurssia. Valitse opintoihisi pakolliset kurssit sekä syventäviä kursseja niistä aineista, jotka sinua kiinnostavat.
Toisen vuoden kevään aikana tehdään ylioppilastutkintosuunnitelma.

Opinnot kolmantena lukiovuonna
Kolmannelle lukiovuodelle ei ole syytä jättää liian suurta kurssimäärää, koska tuossa vaiheessa kannattaa opiskella pääsääntöisesti niitä aineita, mitkä kuuluvat YO-tutkintoon. Abivuonna opiskellaan jaksot 1-3. Kolmannen jakson jälkeen kursseja on oltava vähintään 75. Jos kahden ensimmäisen opintovuoden aikana olet noudattanut suunniteltua opintojen aikataulua, ei abivuoden päivittäinen työmäärä nouse liian suureksi.

Aineen opintojen suunnittelu
Erityisesti kielissä ja matematiikassa on suositeltavaa suorittaa kurssit suunnitelmakortin mukaisessa aikataulussa. Sen sijaan useimmissa reaaliaineissa yksilölliset ratkaisut onnituvat helpommin.

Tietyt kurssit ovat tarjolla tiettyyn aikaan lukuvuodesta. Jos jätät kurssin tällöin suorittamatta, seuraava mahdollisuus on useimmiten vasta vuoden kuluttua. Tämä on syytä huomioida, mikäli aiot hidastaa tai nopeuttaa jonkin aineen opiskelua.

Suunnitelmakortti
Suunnitelmakortissa on malli kurssien opiskelusta eri vuosina. Tätä aikataulua noudattamalla saat suoritettua lukion oppimäärän sujuvasti. Kortin avulla on helppo hahmottaa kuinka monta kurssia missäkin aineessa on opiskeltavaa eri lukiovuosina ja miten koko vuoden kurssimäärä näistä sitten koostuu.

Oppiaineiden kurssikuvaukset löydät täältä.

Kunkin aineen kohdalla jokainen ruutu tarkoittaa yhtä kurssia ja kurssin numeron voi tarkistaa kortin ylä- ja alalaidasta. Ruudussa oleva järjestysnumero on suositus siitä, minä vuonna kurssi on tarkoitettu opiskeltavaksi. Vihreät ruudut ovat pakollisia kursseja, punaiset syventäviä ja siniset koulukohtaisia soveltavia kursseja.

Lyhenteet
I = opiskele kurssi ensimmäisen lukiovuonna
II = opiskele kurssi toisena lukiovuonna
III = opiskele kurssi kolmantena lukiovuonna
II/III = voit opiskella kurssin joko toisena tai kolmantena lukiovuonna
OL = liikunnan omalajikurssi
LD = lukiodiplomikurssi

Suunnitelmakortti 2019-2020
(klikkaamalla kuva aukeaa uuteen välilehteen)

Kurssien suunnittelu ja laajuus
Opiskelijat suunnittelevat jokaisen kurssin toteutuksen yhdessä opettajien kanssa. Tämä suunnittelu auttaa opiskelijaa kehittämään opiskelutaitojaan, asettamaan tavoitteita ja tekemään kurssikohtaisia suunnitelmia opiskelutyöstä.

Kurssien laajuus on pääasiassa 1 lukiokurssi. Abivuonna kertauskursseissa on pientä vaihtelua. Muista tarkistaa kertauskurssien laajuus, se voi olla oppiaineesta riippuen joko 1/2 tai 1 kurssi.
Kertauskurssien laajuudet lukuvuonna 2019-20 löydät täältä.

Reaaliaineiden opiskelu- ja kirjoitussuunnitelmat

YO-tutkinnon suunnittelu
Viimeistään toisen lukiovuoden aikana opiskelijat valitsevat ne kokeet, mistä YO-tutkinto koostuu. YO-koetta varten opiskelijan tulee opiskella kyseisen oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit. Sen lisäksi kirjoittajaprofiileissa on kerrottu mitkä muut kurssit tukevat juuri kyseiseen YO-kokeeseen valmistautumistta.

Poikkeava aikataulu
Useimmiten lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa. Mikäli opiskelija harkitsee siirtymistä nopeutettuun tai hidastettuun opinto-ohjelmaan, tulee hänen ottaa yhteys opinto-ohjaajaan. Valmistumisaikataulun muutos tehdään aina yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Muutoksesta tiedotetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle.