Juhlat ja tapahtumat

Lukion oppimäärään kuuluu opiskelijoille yhteisiä pakollisia juhlia ja tapahtumia. Kyseisinä päivinä juhlan aikana noudatetaan poikkeavaa lukujärjestystä. Kaikilla opiskelijoilla on velvollisuus osallistua koulun yhteisiin tapahtumiin. Sen lisäksi lukiolaisen tulee osallistua kunkin kurssin ohjelmaan kuuluviin vierailuihin tai tapahtumiin. Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen on edellytys ryhmänohjaajan antamalle S-merkinnälle RO-kurssiin.

Viherin vuosittaiset tapahtumat:

  • Lukuvuoden aloitus elokuussa, kaikki opiskelijat
  • RO-tunnit 2.–4. jaksossa, kaikki opiskelijat
  • Uusien ykkösten päivä, ensimmäisen vuositason opiskelijat
  • Art-Viheri, kaikki opiskelijat
  • Itsenäisyyspäivän juhla, kaikki opiskelijat ja uudet ylioppilaat
  • Joulujuhla, kaikki opiskelijat
  • Vanhojen tanssit, pakollinen kurssilaisille, päiväjuhla myös ensimmäisen vuositason opiskelijoille
  • Abibrunssi, penkkarit ja rekka-ajelu, eivät pakollisia; rekka-ajelu on opiskelijoiden järjestämä
  • Keväthetki, kaikki opiskelijat
  • YO-juhla, uudet ylioppilaat

Juhlat ja tapahtumat kuuluvat suomalaiseen kouluperinteeseen ja tapakulttuuriin. Juhlat aikatauluttavat selkeästi lukion sekä opiskelijoiden lukuvuotta, kertovat ajan kulusta ja opiskelijan varttumisesta lukion aikana. Juhlat luovat arjen yläpuolelle kohoavia merkityksiä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä kulttuurien tuntemusta. Lukion opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa koulun juhlia, ja he myös esiintyvät niissä.

Opiskelijat ilmoittautuvat aina henkilökohtaisesti ryhmänohjaajalle, joka kirjaa läsnäolijat. Jos opiskelija ei pääse paikalle juhlaan, poissaololupa on anottava ryhmänohjaajalta tai rehtorilta normaaliin tapaan Wilma-lomakkeella. Lukiolaisten on osallistuttava vuosittain vähintään kuuteen tapahtumaan tai juhlaan. Jos opiskelija on toistuvasti poissa juhlista, hän joutuu tekemään korvaavia tehtäviä.