Opiskelu lukiossa

Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä koostuu vähintään 75 kurssista. Kursseja on tarjolla kolmea eri tyyppiä: pakollisia, valtakunnallisia syventäviä ja koulukohtaisia soveltavia kursseja. Pakollisten kurssien osuus on valitusta matematiikasta ja A-kielten määrästä riippuen 47-52 kurssia.

Tämän lisäksi opiskelijan on opiskeltava vähintään 10 syventävää kurssia. Loput kurssit valitaan vapaasti kaikista tarjolla olevista kursseista niin, että 75 kurssia tulee täyteen. Syventävien kurssien opiskelu on erittäin tärkeää, koska ylioppilastutkinnon kysymykset laaditaan kussakin oppiaineessa pakollisten ja syventävien kurssien perustella.

Opintojen kesto

Lukio-opinnot sekä YO-tutkinto kannattaa tehdä kolmessa vuodessa.
Kolme vuotta opiskelevat lukiolaiset muodostavat yhtenäisen ryhmän ikäluokasta ja he tukevat ja kannustavat toisiaan opinnoissa ja tutkintoon valmistautumisessa. Lisäksi lukion kurssit opetetaan pääsääntöisesti kolme vuotta opiskeleville suunnitellussa aikataulussa.

Lukio-opinnot voivat kestää 2-4 vuotta ja opiskelijalla itsellään on oikeus valita opintojen kesto. Tavanomaisesta poikkeavat opintoaikataulut edellyttävät aina huolellista suunnittelua.

Opinto-oikeuden päättyminen

Lukiolaisen opinto-oikeus päättyy, jos hän itse päättää erota. Eroilmoitus jätetään kirjallisesti rehtorille. Alaikäisen lukiolaisen huoltajan pitää vahvistaa eroaminen niin ikään kirjallisesti. Kun opiskelijalle voidaan tehdä sekä päättötodistus että YO-tutkintotodistus, hänen opinto-oikeutensa päättyy. Valmistumisen jälkeen ylioppilas voi tulla korottamaan tutkinnon kokeita tai täydentämään tutkintoaan YTL:n määräysten mukaisesti.

Opiskelija voi jatkaa opintojaan, jos 75 kurssiin vaadittavat lukio-opinnot ovat kesken tai YO-tutkinnon suorittaminen on kesken, ja jos neljän vuoden määräaika ei ole täyttynyt. Vain poikkeustapauksissa lukiolainen voi jatkaa opintojaan viidennen opiskeluvuoden aikana.