Lukiokuraattori

Kuraattori ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tapaamisilla on tarkoitus etsiä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi kun opiskelu, vapaa-aika, elämänhallinta tai vuorovaikutussuhteet mietityttävät tai itsenäistymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai kun haluat keskustella aikuisen kanssa. Tapaamiset ovat maksuttomia, ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kuraattori on Viherlaakson lukiossa maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Tapaamisaika kannattaa varata etukäteen Wilman kautta, tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostitse. Myös opiskelijan huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Lukiokuraattori
Maritta Laitinen
puh 040 552 4469
paikalla ma, ti, pe