Lukiokuraattori

Lukiokuraattori ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tapaamisilla on tarkoitus etsiä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi silloin, kun opiskelu, vapaa-aika, elämänhallinta tai vuorovaikutussuhteet mietityttävät, tai itsenäistymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, tai kun muuten haluaa keskustella aikuisen kanssa. Tapaamiset ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia.

Lukiokuraattori on paikalla Viherlaakson lukiossa maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Tapaamisaika kannattaa varata etukäteen joko Wilman kautta, tekstiviestillä, puhelimitse tai sähköpostitse. Myös opiskelijan huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Lukiokuraattori
Maritta Laitinen
puh. 040 552 4469

Paikalla ma, ti, pe