Kuvataiteen opintopolku

”Kauneuden etsiminen, taideilmaisu, on totuuden etsimistä itsestä ja maailmasta.”

Kuvataiteen opintoja on tarjolla yhteensä 18 kurssia. Kuvataiteen opintopolut on suunniteltu siten, että opiskelijalle tulee paljon erilaisia tekniikoita ja sisältöjä, joita hän voi sitten vapailla valinnoillaan syventää. Taiteen ja sen ilmiöiden tarkastelun keskiössä on oma kuvallinen kasvaminen. Jaksoittaiseen monipuolisuuteen on kiinnitetty huomiota. Kurssien vuosittaiseen sijoittumiseen kurssipaletilla on vaikuttanut myös lukion eri juhlien ja käytänteiden olemassaolo. Esimerkiksi kurssilla KU9 (Kuvaviestintä ja käyttögrafiikka) toteutetaan kevätnäyttelyn juliste ja muu graafinen aineisto, ja kurssilla KU15 (Lavastus ja tilataide) toteutetaan Wanhojentanssien lavasteet.

Kuvataiteen opinnot voi suunnata joko media- tai kuvataidepainotteisiksi tai opinnot voivat koostua molemmista taiteen alueista. Opintojen päätteeksi tehdään joko median- tai klassisen kuvataiteen lukiodiplomi – tai molemmat. Opintoihin sisältyy vierailuja ajankohtaisissa näyttelyissä ja tapahtumissa.

Klassisen kuvataiteen polku:
KU04 Taiteen monet maailmat

KU05 Taide nyt!
KU09 Kuvaviestintä
KU11 Piirustus ja maalaus
KU12 Taidegrafiikka
KU13 Keramiikka ja muotoilu
KU14 Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu
KU15 Lavastustaide
KU16 Maalaustekniikka
KU17 Kuvanveisto ja tilataide
KU18 Sarjakuva ja animaatio
KU19 Digitaalinen muotoilu
PRO1 Kuvataiteen projekti 1. vuonna
PRO2 Kuvataiteen projekti 2. vuonna
PRO3 Kuvataiteen projekti 3. vuonna

Mediataiteen polku:
KU03 Osallisena mediassa
KU04 Taiteen monet maailmat
KU05 Taide nyt!
KU06 Digitaalinen kuva
KU07 ELOkuvailmaisu
KU08 VALOkuvailmaisu
KU09 Kuvaviestintä
KU10 Valokuva- ja elokuvailmaisun jatkokurssi