Kurssit

Äidinkieli, S2, toinen kotimainen kieli

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä

ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus
ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
ÄI05 Teksti ja konteksti
ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Valtakunnalliset syventävät kurssit
ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen
ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Soveltavat kurssit
ÄI10 Inspiraatiosta ilmaisuksi – kirjoittamisen kurssi
ÄI11 Elokuvakurssi 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä


S201 Tekstit ja vuorovaikutus

S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
S204 Tekstit ja vaikuttaminen
S205 Teksti ja konteksti
S206 Nykykulttuuri ja kertomukset

Valtakunnalliset syventävät kurssit
S207 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
S208 Kirjoittamistaitojen syventäminen
S209 Lukutaitojen syventäminen

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi, A-oppimäärä

RUA01 Ruotsinkielinen maailmani
RUA02 Ihminen verkostoissa
RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
RUA05 Tiede ja tulevaisuus
RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Valtakunnalliset syventävät kurssit
RUA07 Kestävä elämäntapa
RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Soveltavat kurssit
RUA09 Ruotsin abikurssi

Ruotsi, B1-oppimäärä

RUB11 Minun ruotsini
RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
RUB13 Kulttuuri ja mediat
RUB14 Monenlaiset elinympäristömme
RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Valtakunnalliset syventävät kurssit
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen
RUB17 Kestävä elämätapa

Soveltavat kurssit
RUB18 Ruotsin abikurssi

Vieraat kielet

Vieraat kielet, A-oppimäärä

Englanti

ENA01 Kieli ja maailmani
ENA02 Ihminen verkostoissa
ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä
ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA05 Tiede ja tulevaisuus
ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Valtakunnalliset syventävät kurssit
ENA07 Kestävä elämäntapa
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Soveltavat kurssit
ENA09 Englannin abikurssi

Vieraat kielet, B2-oppimäärä
Viherlaakson lukiossa
saksa ja ranska (kurssit 1–9) 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAB21 / RAB21 Elämän tärkeitä asioita
SAB22 / RAB22 Monenlaista elämää
SAB23 / RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito
SAB24 / RAB24 Kulttuuri ja mediat
SAB25 / RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
SAB26 / RAB26 Yhteinen maapallomme
SAB27 / RAB27 Kansainvälinen toiminta
SAB28 / RAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen
SAB29 / RAB29 Kertauskurssi 

Vieraat kielet, B3-oppimäärä

Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAB31 / RAB31/ EAB31 / IAB31. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

SAB32 / RAB32 / EAB32 / IAB32. Matkalla maailmassa
SAB33 / RAB33 / EAB33. Elämän tärkeitä asioita
SAB34 / RAB34 / EAB34. Monenlaista elämää
SAB35 / RAB35 / EAB35. Hyvinvointi ja huolenpito
SAB36 / RAB36 / EAB36. Kulttuuri ja mediat
SAB37 / RAB37 / EAB37. Opiskelu, työ ja tulevaisuus
SAB38 / RAB38 / EAB38. Yhteinen maapallomme

Soveltavat kurssit
SAB39 / RAB39. Kansainvälinen toiminta
SAB310/ RAB310. Viesti puhuen ja kirjoittaen
SAB311/ RAB311/ EAB39 Kertauskurssi

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Matematiikka

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
Pakollinen kurssi
MAY1 Luvut ja lukujonot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Pakolliset kurssit
MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

MAA3 Geometria
MAA4 Vektorit
MAA5 Analyyttinen geometria
MAA6 Derivaatta
MAA7 Trigonometriset funktiot
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA9 Integraalilaskenta
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen

MAA12 Algoritmit matematiikassa
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Soveltavat kurssit
MAA15 Ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen starttikurssi

MAA16 Pitkän matematiikan kertauskurssi  

Matematiikan lyhyt oppimäärä

Pakolliset kurssit
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt

MAB3 Geometria
MAB4 Matemaattisia malleja
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Talousmatematiikka 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAB7 Matemaattinen analyysi

MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II

Soveltavat kurssit
MAB9 Lyhyen matematiikan kertauskurssi

Fysiikka

Pakollinen kurssi
FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Valtakunnalliset syventävät kurssit
FY02 Lämpö

FY03 Sähkö
FY04 Voima ja liike
FY05 Jaksollinen liike ja aallot
FY06 Sähkömagnetismi
FY07 Aine ja säteily 

Soveltavat kurssit
FY08 Kertauskurssi

FY09 CERN-kurssi

Kemia

Pakollinen kurssi
KE01 Kemiaa kaikkialla 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

KE03 Reaktiot ja energia
KE04 Materiaalit ja teknologia
KE05 Reaktiot ja tasapaino

Soveltavat kurssit
KE06 Kemian kertauskurssi

KE07 Kemian työkurssi

Biologia

Pakolliset kurssit
BI01 Elämä ja evoluutio

BI02 Ekologia ja ympäristö

Valtakunnalliset syventävät kurssit
BI03 Solu ja perinnöllisyys
BI04 Ihmisen biologia
BI05 Biologian sovellukset 

Soveltavat kurssit
BI06 Biologian laborointikurssi
BI07 Biologian kertauskurssi

Reaaliaineet

Maantiede

Pakollinen kurssi
GE01 Maailma muutoksessa 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
GE02 Sininen planeetta

GE03 Yhteinen maailma
GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Soveltavat kurssit
GE05 Maantieteen kertauskurssi

Filosofia

Pakolliset kurssit
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun

FI02 Etiikka 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
FI03 Yhteiskuntafilosofia

FI04 Tieto, tiede ja todellisuus

Soveltavat kurssit
FI05 Filosofian kertauskurssi

FI06 Väittelykurssi

Psykologia

Pakollinen kurssi
PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
PS02 Kehittyvä ihminen
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen
PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 

Soveltavat kurssi
PS06 Psykologian kertauskurssi

Historia

Pakolliset kurssit
HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
HI02 Kansainväliset suhteet
HI03 Itsenäisen Suomen historia

Valtakunnalliset syventävät kurssit
HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat 

Soveltavat kurssit
HI07 Historian kertauskurssi

Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit
YH01 Suomalainen yhteiskunta
YH02 Taloustieto
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 

Valtakunnallinen syventävä kurssi
YH04 Kansalaisen lakitieto

Soveltavat kurssit
YH05 Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Uskonto

Evankelis-luterilainen uskonto

Pakolliset kurssit
UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
UE06 Uskonnot ja media

Soveltavat kurssit
UE07 Uskonnon kertauskurssi

Elämänkatsomustieto 

Pakolliset kurssit
ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Valtakunnalliset syventävät kurssit
(kysy BYM)
ET03 Yksilö ja yhteisö
ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
ET05 Katsomusten maailma
ET06 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus 

Terveystieto

Pakollinen kurssi
TE01 Terveyden perusteet 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys
TE03 Terveyttä tutkimassa 

Soveltavat kurssit
TE04 Terveystiedon kertauskurssi

Taito- ja taideaineet

Liikunta

Pakolliset kurssit
LI01 Energiaa liikunnasta

LI02 Aktiivinen elämäntapa

Valtakunnalliset syventävät kurssit
LI03 Terveyttä liikkuen

LI04 Yhdessä liikkuen
LI05 Hyvinvointia liikkuen

Soveltavat kurssit
LI06 Vanhat tanssit ja etiketti

LI07 Liikkuva- ja hyvinvoiva -koulu
LI08 Uudet lajit/liiku monipuolisesti kurssi
LI09 Talviliikuntakurssi
LI10 Golfin greencard -kurssi
LI11 Omalajikurssi 1
LI12 Omalajikurssi 2

Musiikki

Pakolliset kurssit
MU01 Musiikki ja minä

MU02 Moniääninen Suomi

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MU03 Ovet auki musiikille

MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Soveltavat kurssit
MU05 Bändikurssi

MU06 Soittokurssi
MU07 Musiikkiteknologian kurssi
MUK1 Lukion kuoro
MUK2 Lukion kuoro
MUK3 Lukion kuoro
PRM1-3 Musiikin projekti 1.-3. vuonna

Kuvataide

Pakolliset kurssit
KU01 Kuvat ja kulttuurit

KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Valtakunnalliset syventävät kurssit
KU03 Osallisena mediassa

KU04 Taiteen monet maailmat

Soveltavat kurssit
KU05 Taide nyt!

KU06 Digitaalinen kuva
KU07 ELOkuvailmaisu
KU08 VALOkuvailmaisu
KU09 Kuvaviestintä
KU10 VALOELO, jatkokurssi
KU11 PIMA, Piirustus ja maalaus
KU12 Taidegrafiikka
KU13 Keramiikka ja muotoilu
KU14 Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu
KU15 Lavastustaide
KU16 Maalaustekniikat
KU17 Kuvanveisto ja tilataide
KU18 Sarjakuva ja/tai animaatio
KU19 Digitaalinen muotoilu

Ilmaisutaito

Soveltavat kurssit
IT01 Ilmaisun perusteet

IT02 Improvisaation perusteet
IT03 Ohjaus, dramaturgia ja esiintyjyys
IT04 Soveltavan teatterin kurssi
IT05 Teatteritietous
ITO6 Esitystekniikan kurssi
IT07 Maskottikurssi
IT08 Improvisaation jatkokurssi
PRI 1-3 Ilmaisutaidon projekti 1-3. vuonna

Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit
OP01 Minä opiskelijana

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Soveltavat kurssit
OP03 Tutor-kurssi

OP04 Onnistumisen avaimet
OP05 Työelämään tutustuminenSit

Muut kurssit ja lukiodiplomit

Teemaopinnot

Valtakunnalliset syventävät kurssit
TO1 Monitieteinen ajattelu

TO2 Tutkiva työskentely teknologialla
TO3 Osaaminen arjessa

Soveltavat kurssit
TO02 Sähköiset oppimisympäristöt ja lukio-opinnot

Lukiodiplomit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit
LD01 Kotitalouden lukiodiplomi

LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi
LD03 Käsityön lukiodiplomi
LD04 Liikunnan lukiodiplomi
LD05 Median lukiodiplomi
LD06 Musiikin lukiodiplomi
LD07 Tanssin lukiodiplomi
LD08 Teatterin lukiodiplomi

Taiteiden väliset kurssit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit
TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti

TA2 Nykytaiteen keinoin
TA3 Taidetta kaikilla aisteilla