Kurssit

Äidinkieli, S2, toinen kotimainen kieli

Suomen kieli ja kirjallisuus –oppimäärä

ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus
ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
ÄI05 Teksti ja konteksti
ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Valtakunnalliset syventävät kurssit
ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen
ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

 

Soveltavat kurssit
ÄI10 Inspiraatiosta ilmaisuksi – kirjoittamisen kurssi
ÄI11 Elokuvakurssi 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

S201 Tekstit ja vuorovaikutus
S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
S204 Tekstit ja vaikuttaminen
S205 Teksti ja konteksti
S206 Nykykulttuuri ja kertomukset

Valtakunnalliset syventävät kurssit
S207 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
S208 Kirjoittamistaitojen syventäminen
S209 Lukutaitojen syventäminen

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi, A-oppimäärä

RUA01 Ruotsinkielinen maailmani
RUA02 Ihminen verkostoissa
RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
RUA05 Tiede ja tulevaisuus
RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Valtakunnalliset syventävät kurssit
RUA07 Kestävä elämäntapa
RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Soveltavat kurssit
RUA09 Ruotsin abikurssi

Ruotsi, B1-oppimäärä

RUB11 Minun ruotsini
RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
RUB13 Kulttuuri ja mediat
RUB14 Monenlaiset elinympäristömme
RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Valtakunnalliset syventävät kurssit
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen
RUB17 Kestävä elämätapa

 

Soveltavat kurssit
RUB18 Ruotsin abikurssi

Vieraat kielet

Vieraat kielet, A-oppimäärä

ENA01 Kieli ja maailmani
ENA02 Ihminen verkostoissa
ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä
ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA05 Tiede ja tulevaisuus
ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Valtakunnalliset syventävät kurssit
ENA07. Kestävä elämäntapa
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Soveltavat kurssit
ENA09 Englannin abikurssi

Vieraat kielet, B2-oppimäärä

 Viherlaakson lukiossa saksa ja ranska
(kurssit 1 – 9) 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAB21/ RAB21 Elämän tärkeitä asioita
SAB22/ RAB22 Monenlaista elämää
SAB23/ RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito
SAB24/ RAB24 Kulttuuri ja mediat
SAB25/ RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
SAB26/ RAB26 Yhteinen maapallomme
SAB27/ RAB27 Kansainvälinen toiminta
SAB28/ RAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen
SAB29/ RAB29 Kertauskurssi 

Vieraat kielet, B3-oppimäärä

 Valtakunnalliset syventävät kurssit
SAB31/ RAB31/EAB31/ IAB31. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
SAB32/ RAB32/ EAB32/ IAB32. Matkalla maailmassa
SAB33/ RAB33/ EAB33. Elämän tärkeitä asioita
SAB34/ RAB34/ EAB34. Monenlaista elämää
SAB35/ RAB35/ EAB35. Hyvinvointi ja huolenpito
SAB36/ RAB36/ EAB36. Kulttuuri ja mediat
SAB37/ RAB37/ EAB37. Opiskelu, työ ja tulevaisuus
SAB38/ RAB38/ EAB38. Yhteinen maapallomme

Soveltavat kurssit

SAB39/ RAB39. Kansainvälinen toiminta
SAB310/ RAB310. Viesti puhuen ja kirjoittaen
SAB311/ RAB311/ EAB39 Kertauskurssi

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Matematiikka

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Pakollinen kurssi

MAY1 Luvut ja lukujonot

 

Matematiikan pitkä oppimäärä

Pakolliset kurssit
MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt
MAA3 Geometria
MAA4 Vektorit
MAA5 Analyyttinen geometria
MAA6 Derivaatta
MAA7 Trigonometriset funktiot
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA9 Integraalilaskenta
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
MAA12 Algoritmit matematiikassa
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

 

 

Soveltavat kurssit
MAA15 Ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen starttikurssi
MAA16 Pitkän matematiikan kertauskurssi  

Fysiikka

Pakolliset kurssit
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun
FI02 Etiikka

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
FI03 Yhteiskuntafilosofia
FI04 Tieto, tiede ja todellisuus

 

Soveltavat kurssit
FI05 Filosofian kertauskurssi
FI06 Väittelykurssi

Kemia

Pakollinen kurssi
KE01 Kemiaa kaikkialla 

Valtakunnalliset syventävät kurssit
KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
KE03 Reaktiot ja energia
KE04 Materiaalit ja teknologia
KE05 Reaktiot ja tasapaino

Soveltavat kurssit
KE06 Kemian kertauskurssi
KE07 Kemian työkurssi

 

Biologia

Pakolliset kurssit
BI01 Elämä ja evoluutio
BI02 Ekologia ja ympäristö

 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

BI03 Solu ja perinnöllisyys
BI04 Ihmisen biologia
BI05 Biologian sovellukset 

Soveltavat kurssit

BI06 Biologian laborointikurssi
BI07 Biologian kertauskurssi

Pakolliset kurssit

BI01 Elämä ja evoluutio

BI02 Ekologia ja ympäristö

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

BI03 Solu ja perinnöllisyys

BI04 Ihmisen biologia

BI05 Biologian sovellukset

 

Soveltavat kurssit

BI06 Biologian laborointikurssi

BI07 Biologian kertauskurssi