Kompensaatio

Ylioppilaaksi voi valmistua, vaikka jostain kokeesta olisi saanut hylätyn arvosanan. Tämä on mahdollista kompensaation avulla, joka tehdään muiden hyväksytysti suoritettujen kokeiden yhteenlasketulla pistemäärällä. Jos kompensaatiota ei halua käyttää, siitä pitää ilmoittaa rehtorille kirjallisesti 15.5. tai 31.10. mennessä.

Arvosanapisteet
Laudatur 7
Eximia cum laude approbatur 6
Magna cum laude approbatur 5
Cum laude approbatur 4
Lubenter approbatur 3
Approbatur 2

Kokelaan saamat pisteet kompensoivat hylätyn arvosanan seuraavasti:
12  i+
14 i
16 i-
18 i=