Maksut ja niiden palauttaminen

Ilmoittautuessasi tutkintoon olet velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut, jotka koostuvat perusmaksusta ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta.

Perusmaksu on 14 € ja koekohtainen maksu 28 €.

Koekohtaisen maksun palauttaminen
Jos ennen kokeiden alkamista on todettu, että tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytäkään osallistumiselle asetettuja vaatimuksia, tai jos ilmoittautuminen tutkintoon tai sen kokeeseen on hakemuksesta mitätöity, koekohtaiset tutkintomaksut palautetaan pyynnöstä kokelaalle. Perusmaksu on tällöinkin maksettava.

Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä tutkinnosta on kyse. Tästä linkistä aukeaa mallikirje. Yo koekohtaisen maksun palauttaminen

Lautakunnan osoite:
Ylioppilastutkintolautakunta
PL 50
00581 HELSINKI
Tarkempia tietoja voi kysyä Ylioppilastutkintolautakunnasta puh. 0295 338200
sähköpostiosoite: lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi