Huoltajille

Opinto-opas ja vanhempainillat
Lukion toiminnasta ja ylioppilastutkinnosta tiedotetaan kotisivuilla. Lisäksi syksyisin järjestetään vanhempainilta kullekin ikäluokalle. Siellä huoltajat saava olennaisen tiedon kunkin ikäluokan keskeisistä asioista. Lisäksi huoltajat voivat tavata ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajat, aineenopettajat ja rehtorin. Huoltajien tunnukset lakkaavat toimimasta, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Täysi-ikäinen lukiolainen voi antaa luvan huoltajien tunnusten aktivoimiseen ilmoittamalla tästä kansliassa.

Lukion opinto-oppaassa tiedotetaan huoltajille koulutyön keskeiset periaatteet; jaksotus, eri oppiaineiden kurssit, työajat, arviointiperusteet sekä muut opiskeluun liittyvät seikat.

Lukio-ikäisen nuoren elämä saattaa olla vauhdikasta. Harrastukset, pelit, kaverit ja työt täyttävät vapaa-aikaa. Kuitenkin koulupäivien jälkeen lukiolaisella pitää olla voimia ja aikaa myös säännölliseen opiskelutyöhön. Opiskeluun liittyvät tapoihin kannattaa kiinnittää huomiota; milloin kurssiin kuuluvat opiskelutyöt tehdään ja miten kokeisiin valmistaudutaan. Oman työn aikatauluttaminen ja suunnitelmien noudattaminen on tärkeä osa opiskelijan ammattitaitoa.

Lukiolaisen kannattaa kiinnittää huomiota myös  kykyyn keskittyä. Tehtäviin ja lukemiseen tarvittava aika on mahdollisimman lyhyt, jos keskittymistä vaikeuttavia häiriötekijöitä on vähän tai ei ollenkaan. Opettelemalla hyvät työskentelytavat opiskelija minimoi kotityöhön käytettävän ajan. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta opiskelijan kannattaa arvioida työrutiinit joka vuosi ja tarvittaessa kehittää tuo varmasti kannattaa! Viestejä vilisevä  puhelin työpöydällä on häiriötekijä, ehdottomasti. Voisiko sen laittaa pois lähettyviltä ja äänettömälle opiskelutyön ajaksi?

Parhaimmillaan opiskelutyö on  sujuvaa, helponoloista, vaivatonta ja tehokasta. Pahimmillaan se on vain kamppailua väsymyksen, vaikeuksien ja pettymysten kanssa. Miten lukio ja perheet yhdessä voisivat edistää opiskelijan tarvitsemien elämäntaitojen ja opiskelutaitojen kehittymistä?


Huoltajille:

Tietoa korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksista vuonna 2020
Mikä muuttuu vuoteen 2020 mennessä?
AMK:n pisteytysmallit vuodesta 2020 alkaen
Yliopistojen pisteytysmallit vuodesta 2020 alkaen

Dioja vanhempainilloista:

Vanhempainilta, syksy 2019, 1. vsk

Vanhempainilta, syksy 2019, abit/4. vuosikurssi

Vanhempainilta, syksy 2019, 2. vsk

Viherlaakson lukion ohje toisen vuositason opiskelijoille tutkinnon suunnittelusta

Lautakunnan ohjeet syksyn 2019 kirjoituksiin osallistuville