Huoltajille

Opinto-opas ja vanhempainillat
Lukion toiminnasta ja ylioppilastutkinnosta tiedotetaan kotisivuilla. Lisäksi syksyisin järjestetään vanhempainilta vuosiluokittain. Huoltajat voivat tavata ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajat, aineenopettajat ja rehtorin.

Lukion opinto-oppaassa tiedotetaan huoltajille lukion arjen keskeiset periaatteet: jaksotus, eri oppiaineiden kurssit, työajat, arviointiperusteet sekä muut opiskeluun liittyvät seikat.

Ajankohtaista-osioista löytyvät koulun työ- ja loma-ajat sekä lukiolaisen kirjalistat.


Huoltajille:

Tietoa korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksista vuonna 2020

Mikä muuttuu vuoteen 2020 mennessä?
AMK:n pisteytysmallit vuodesta 2020 alkaen
Yliopistojen pisteytysmallit vuodesta 2020 alkaen

 

Korkeakoulujen yhteishakujen hakuajat vuonna 2020

Kevään ensimmäinen hakuaika

Hakuaika on 8.–22.1.2020.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille 5.6.2020 mennessä.
Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 10.7.2020 klo 15.00.
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2020 klo 15.00.

Kevään toinen yhteishaku

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä 2020 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista.

Hakuaika on 18.3.–1.4.2020.
Todistusvalintojen osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2020. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2020. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 15.7.2020 klo 15.00. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2020 klo 15.00.

Dioja vanhempainilloista:

Vanhempainilta, syksy 2019, 1. vsk

Vanhempainilta, syksy 2019, abit/4. vuosikurssi

Vanhempainilta, syksy 2019, 2. vsk

Viherlaakson lukion ohje toisen vuositason opiskelijoille tutkinnon suunnittelusta

Lautakunnan ohjeet syksyn 2019 kirjoituksiin osallistuville