Kevään 2020 ylioppilaat

Onnea uusille ylioppilaille!

Ylioppilaat keväällä 2020:


Aho Jesse Tatu Ilmari
Airas Alisa Olivia
Autere Niklas Aleksi
Bragge Rasmus Aku Aleksi
Eskelinen Camilla Karoliina
Eskola Joel Ilmari
Godoy Latva-Äijö Rayén Estrella
Goumaras Anna Melina
Haapanen Janna-Susanna
Hakala Olivia Stella Maria
Hellemaa Miika Hannu
Hiilesniemi Eetu Tapio
Hiltunen Nuutti Väinö Aaron
Honkasalo Ellen Helmi Kerttu
Huttunen Kia Anna Maria
Immonen Eliel Aleksanteri
Ingman Otto Eliel
Jahnukainen Sakari Matias
Jallow Amie Sirah
Jokinen Samuli Joel Tapani
Kadenius Milla Emilia
Kaijala Ada Margareta
Kapanen Joonas Juhani
Kauppinen Aleksi Juhani
Kivelä Robert Riku Oskari
Kivimäki Jonathan
Kontio Jesse Ensio
Korkeakoski Anniina Iida
Koskinen Eero Einari
Kozõrenko Alex
Kumlin Vivian Adele
Kuusimäki Lauri Armas
Kämäräinen Saara Kerttu Adalmina
Laaksonen Emil Kristian
Lahtia Martta Sofia
Laine Emil Mortti Valtteri
Lampinen Essi Juulia
Laurila Tommi Mikko Juhani
Lauslahti Ville Valtteri
Lehtola Joonas Sebastian
Leier Simona Annabel
Leimuvaara Thelma Reeta
Lindberg Linessa Paulina
Linnarinne Sara Sofia
Lipo Eero Ilmari
Lipponen Vilho Emil Artturi
Littu Oona Ilona
Lohi Tuukka Taavetti
Lonka Lari Aleksanteri
Luostarinen Otto Ensio
Luoto Elli Sofia
Lyyjynen Henri Anttoni
Maanoja Aino-Kaisa
Makar Kristiina Patricia
Malkki Lauri Antero
Markkanen Sonja Meerit Pauliina
Marttinen Atte Eemeli
Mensonen Tuomas Tapio
Mikkanen Luka Iivari
Mikkonen Arsi Johannes Arttur
Mustakallio Mona Matilda Eveliina
Müller Otto Juhani
Mäenpää Elsa Fanni Sofia
Mäentaus Lauri Jani Anton
Mäki Valtteri Matias
Mäki-Pollari Mikael Olavi
Nordström Wanda Michelle
Nuutinen Lassi Samuel
Ollaranta Tuomas Jaakko Juhani
Ots Michela
Paavonen Ville Eemeli
Palani Diana
Partanen Iiro Sakari Panunpoika
Peitsara Lauri Ilmari
Pesonen Eetu Petteri
Plosila Kaapo Matias
Puhakka Nicole Alexandra
Ramstedt Jenni Isabel
Retva Niklas Eemil
Ripatti Kare Veli
Roikonen Kari Ferdinand
Romu Oliver Aukusti Alexander
Roos Fanny Eleonora
Ruotoistenmäki Lotta Maria
Rytsölä Samu Lauri Valtteri
Rämö Katariina Aurora
Saarentaus Elias Otto Matias
Saikkonen Annika Elina
Simola Emil Tuomas
Sivula Julius Anselmi
Smelyakov Makar
Soininen Ilona Zoe Benedicta
Stavrou Sofia Eowyn
Strömberg Aino-Maija Henriikka
Strömmer Pepe Oliver
Sulavuori Nea Beada
Sundberg Kaisla Lotta Maaria
Suominen Katrina Sofia
Syvälahti Antti Pekka Juhani
Säkkinen Sonja Emilia
Taskinen Tuure Iivari
Teppola Tatu Veli Olavi
Toivanen Tuuni Monica
Tuononen Emilia Anniina
Turisev Vasilij
Turunen Kim Lauri Mikael
Tykkyläinen Joonas Hjalmar
Tynnilä Jussi Tapio
Ullstedt Jessica Michaela
Vahervuori Matias Oskar
Varis Veeti Valtteri
Vartiainen Veli Alvar
Vesa Heta Mareena
Viksten Artturi Matias
Virta Ella Maria Wilhelmina
Wallin Ronja Leona
Wang Zhenzhen
Zafari Hamida

27.5.2020