Itsenäinen opiskelu

Lukiossa on mahdollista opiskella kursseja itsenäisesti, mikä tapahtuu kokonaan tai osittain ilman lähiopetusta. Syitä kurssien itsenäiselle suorittamiselle voivat olla esimerkiksi laaja opinto-ohjelma, muualla hankittu osaaminen tai päällekkäisyydet kurssitarjottimella.

Itsenäinen opiskelu edellyttää riittävän hyvää opintomenestystä kyseisessä aineessa ja kykyä oman työskentelyn aikatauluttamiseen. Oppiaineen ensimmäistä kurssia ei yleensä voi opiskella itsenäisesti. Itsenäisesti suoritettuja kursseja saa olla korkeintaan 1/3 kunkin oppiaineen oppimäärän kursseista. Suoritettua kurssia ei voi opiskella uudelleen itsenäisesti. Itsenäisesti suoritettu kurssi voidaan arvioida vain hyväksytysti, siitä ei siis voida antaa arvosanaa 4.

Toimi näin, kun aiot suorittaa kurssin itsenäisesti:

  1. Keskustele kurssin opettajan kanssa mahdollisuudesta suorittaa kurssi itsenäisesti.
  2. Täytä lomake kurssin itsenäisestä opiskelusta.
  3. Palauta lomake kurssin opettajalle, joka antaa luvan itsenäiseen opiskeluun.
  4. Noudata opettajan ohjeita ja palauta työt ajallaan.
  5. Varaa opiskelutyöhön aikaa, tee opiskelusuunnitelma ja noudata sitä.

Anomuskaavakkeen saat täältä tai kanslian lomakepisteeltä.