Italia

ITALIA 
L’italiano, la lingua più bella del mondo! 

Italian kieltä on Viherlaakson lukiossa tarjolla kaksi kurssia (IAB31 ja IAB32). Italian opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle ”maistiaisia” uudesta kielestä ja kulttuurista sekä luoda alkeiskielitaito mahdollisesti myöhemmin jatkuvia italian kielen opintoja varten. Italian kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi lukion toisen tai kolmannen lukuvuoden aikana. 

Opinnot käynnistyvät aivan alkeista. Suulliseen kielitaitoon kiinnitetään suurta huomiota heti alkeista lähtien; tavoitteena on se, että kurssien jälkeen opiskelija pystyy sujuvasti kertomaan itsestään ja hänen elämäänsä lähellä olevista asioista italiaksi. 

IAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 
Syventävä kurssi
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. 

IAB32 Matkalla maailmassa
Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavallisissa asiointitilanteissa.