Ilmaisutaidon opintopolut

“Taide etsii muotoa, ajatuksen saattamista näkyviin, siksi se on elämänhallintaa.”

Viherlaakson lukiossa ilmaisutaito-oppiaine on teatterityöpajatyöskentelyä. Ihminen itse on silloin ilmaisun väline. Ilmaisutaito on taideaine, jolla on oma teatteritaiteen esteettinen identiteettinsä. Opiskelijan ilmaisua monipuolistetaan ja vahvistetaan hänen omasta persoonallisuudestaan lähtien, jolloin hänen itsetuntemuksensa syventyy. Viherlaakson lukiossa voi suorittaa teatteritaiteen lukiodiplomin.

Suoritusjärjestys

Ilmaisutaidon kurssit IT01 ja IT02 ovat taitoja korostavia peruskursseja, joten ilmaisutaidon opintopolku kannattaa aloittaa niistä. Muuten suoritusjärjestys on vapaa. Suoritettuaan kolme (3) ilmaisutaidon kurssia opiskelija voi tehdä teatterin lukiodiplomin TELD8.

Projektikurssilla PRO1 ja PRO2 tehdään taideaineiden rajoja ylittävä esitys koulun Art Viheri -tapahtumaan. Projektikurssille osallistuminen ei edellytä peruskurssien suorittamista, mutta se on suositeltavaa.

Opiskelija voi valita saman ilmaisutaidon kurssin useaan kertaan, koska kurssit, kurssityöt ja kursseilla valmistettavat esitykset ovat joka kerta erilaisia. Opiskelija saa jokaisesta suorittamastaan ilmaisutaidon kurssista kurssimerkinnän, vaikka hän osallistuisi samalle kurssille kaksikin kertaa.

Kaikki ilmaisutaidon kurssit ovat soveltavia kursseja, jotka arvostellaan suoritusmerkinnällä. Lukiodiplomista saa arvosanan 4-10.

Ilmaisutaidon kurssit
IT1 Ilmaisun perusteet
IT2 Improvisaation perusteet
IT3 Ohjaus, dramaturgia, esiintyjyys
IT4 Soveltavan teatterin kurssi
IT5 Teatteritietous
IT6 Esitystekniikka
IT7 Maskottikurssi

IT08 Improvisaation jatkokurssi

LD8 Teatterin lukiodiplomi