Ilmaisutaidon opintopolku

”Taide etsii muotoa, ajatuksen saattamista näkyviin, siksi se on elämänhallintaa.”

Viherlaakson lukiossa ilmaisutaidon kursseilla pääset sekä kokeilemaan ja harjoittelemaan perustaitoja että halutessasi osallistumaan vuosittaiseen näytelmäprojektiin. Ihminen itse on silloin ilmaisun väline. Ilmaisutaito on taideaine, jolla on oma teatteritaiteen esteettinen identiteettinsä. Opiskelijan ilmaisua monipuolistetaan ja vahvistetaan hänen omasta persoonallisuudestaan lähtien, jolloin hänen itsetuntemuksensa syventyy. Viherlaakson lukiossa voi suorittaa teatterin lukiodiplomin.

Suoritusjärjestys

Ilmaisutaidon kurssit IT01 ja IT02 ovat taitoja korostavia peruskursseja, joten ilmaisutaidon opintopolku kannattaa aloittaa niistä. Muuten suoritusjärjestys on vapaa. Suoritettuaan kolme ilmaisutaidon kurssia opiskelija voi tehdä teatterin lukiodiplomin (LD08).

Projektikurssilla PRO1–PRO4 tehdään taideaineiden rajoja ylittävä esitys koulun Art/Tiede-tapahtumaan. Projektikurssille osallistuminen ei edellytä peruskurssien suorittamista, mutta se on suositeltavaa.

Opiskelija voi valita saman ilmaisutaidon kurssin useaan kertaan, koska kurssit, kurssityöt ja kursseilla valmistettavat esitykset ovat joka kerta erilaisia. Opiskelija saa jokaisesta suorittamastaan ilmaisutaidon kurssista kurssimerkinnän, vaikka hän osallistuisi samalle kurssille kaksikin kertaa.

Kaikki ilmaisutaidon kurssit ovat soveltavia kursseja, jotka arvostellaan suoritusmerkinnöin. Lukiodiplomista saa arvosanan 4–10.

Ilmaisutaidon kurssit:
IT01 Ilmaisun perusteet
IT02 Improvisaation perusteet

IT03 Ohjaus, dramaturgia, esiintyjyys
IT04 Soveltavan teatterin kurssi
IT05 Teatteritietous
IT06 Esitystekniikka
IT07 Maskottikurssi

IT08 Improvisaation jatkokurssi

LD08 Teatterin lukiodiplomi