Ihmeellinen Etelä-Ranska

Ensimmäinen Etelä-Ranskaan liittyvä kurssi järjestettiin 2014. Kurssilla opiskelijat valintansa mukaan perehtyvät ranskalaiseen taiteeseen, kirjallisuuteen tai muuhun kulttuuriin. Kurssiin kuuluu noin viikon mittainen opintomatka Nizzaan. Opintomatkan aikana kurssilaiset työstävät projektityön, joka esitetään projektimatkan jälkee lukion muille opiskelijoille.

Kurssin toteutuksesta vastaa ranskan ja espanjan kielen lehtori Markku Granath.