Hyvän opiskelun ohjeet

Opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien yhteinen näkemys hyvän toimintakulttuurin keskeisistä asioista on koottu hyvän opiskelun ohjeisiin. Miten syntyy myönteinen ilmapiiri, miksi tarvitaan järjestyssäännöt tai mitä on hyvä opiskelu?

Näitä asioita olivat pohtimassa niin opiskelijat kuin huoltajatkin. Yhteisen pohdinnan tulos on hyvän opiskelun ohjeet.

Ystävällisyys
Hyvään käytökseen kuuluu tervehtiminen, osallistuminen, avuliaisuus, kiittäminen, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen kaikkialla koulupäivän aikana. Jokainen viheriläinen ylläpitää ja kehittää myönteistä ilmapiiriä ja yhteishenkeä. Kiusaamista ei suvaita ja apua tarvitsevaa autetaan. Osallistu keskusteluun ja kuuntele vuorostasi muita.

Tasavertaisuus
Viherissä kohtelemme toisiamme tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Viherissä opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta tekevät yhteistyötä.

Yhteinen suunnittelu
Hyvä työskentely edellyttää suunnittelua. Kaikki kurssin opiskeluun ja toteutukseen liittyvät asiat, aikataulu, työtavat, säännöt ja käytänteet sovitaan yhdessä kurssin alussa. Suunnittelun yhteydessä keskustellaan myös sitä, mitä opiskelijat odottavat opettajalta. Mikä on opettajan rooli kurssilla ja mitä työtapoja käytetään. Opiskelijoiden on hyvä tietää opettajan velvollisuudet valmistella opetusta ja mitä velvollisuuksia opiskelijoilla on valmistautuessaan oppitunnille. Opiskelijoiden on hyvä tietää opettajan velvoitteista puuttua ongelmiin.

Sitoutuminen, vastuu ja tulokset
Suunnittelun yhteydessä keskustellaan myös opiskelijan kolmesta velvoitteesta: sitoutumisesta yhdessä laadittuun kurssisuunnitelmaan, opiskelemisesta ja työrauhasta. Kurssin opiskelijoiden edellytetään noudattavan yhteistä suunnitelmaa. Tällä tavoin opiskelija omalta osaltaan rakentaa myönteistä ilmapiiriä oppitunneilla. Opiskelijalta edellytetään, että hän tietää mitä hyvästä opiskelusta tällä kurssilla on sovittu ja tämän sopimuksen noudattamista. Jos opiskelija on poissa kurssin suunnittelusta, hänellä on velvollisuus ottaa selvää sovituista asioista. Kurssin suunnittelun, sitoutumisen ja vastuullisen opiskelun tuloksia ovat hyvä ja innostava opiskeluilmapiiri, hyvät opiskelutavat ja kurssin oppimistavoitteiden saavuttaminen.

Puuttuminen
Lisäksi kurssilaisten on hyvä tietää, että opettaja on sitoutunut puuttumaan oppitunnin häirintään tai opiskelemattomuuteen. Opiskelijan kanssa keskustellaan ongelmista tai sovittujen sääntöjen rikkomisesta. Jos opiskelu ei keskustelusta huolimatta suju, opiskelijan tilanteesta kerrotaan huoltajille sekä rehtorille. Asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja opiskelijan kanssa uudelleen. Ongelma pyritään ratkaisemaan niin, että opiskelija pystyisi jatkamaan opintojaan.