Hylätty kurssi

Hylättyjen arvosanojen sallittu määrä lasketaan suoritettujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kokonaismäärästä. Kertauskurssit ovat lukion omia soveltavia kursseja eikä niitä lasketa tässä kohtaa opiskeltujen kurssien kokonaismäärään. Hylättyjen kurssiarvosanojen liian suuri määrä on este päättötodistuksen saamiselle. Opiskelijan on syytä varmistaa hyvissä ajoin, ettei hylättyjä kursseja ole liikaa.

1–2 kurssia: hylättyjä ei saa olla
3–5 kurssia: hylättyjä saa olla 1 kurssi
6–8 kurssia: hylättyjä saa olla 2 kurssia
9 tai enemmän: hylättyjä saa olla 3 kurssia