Hylätty kurssi

Hylättyjen arvosanojen (4) sallittu määrä lasketaan suoritettujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kokonaismäärästä. Kertauskurssit ovat koulukohtaisia, lukion omia soveltavia kursseja, eikä niitä tässä tapauksessa lasketa opiskeltujen kurssien kokonaismäärään. Liian suuri hylättyjen kurssiarvosanojen määrä on este päättötodistuksen saamiselle. Opiskelijan on syytä varmistaa hyvissä ajoin, ettei hylättyjä kursseja ole liikaa.

1–2 kurssia -> hylättyjä kursseja ei saa olla
3–5 kurssia -> saa olla 1 hylätty kurssi
6–8 kurssia -> saa olla 2 hylättyä kurssia
9 kurssia tai enemmän -> saa olla 3 hylättyä kurssia