Humanistiset ja yhteiskunnalliset tieteet

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet  Pakolliset  Syventävät
Filosofia 2 3
Psykologia 1 4
Historia 4 2
Yhteiskuntaoppi 2 2
Uskonto     /    elämänkatsomustieto 2 2
Terveystieto 1 2