Hakeminen taidelinjalle

Hakeminen

Taidelinjalle haetaan yhteishaussa omana hakukohteena.
Sähköinen yhteishaku tapahtuu opintopolussa.


Valintakoe

Kaikki hakijat saavat kirjallisen kutsun valintakokeeseen
noin viikkoa ennen koetta.
Valintakoe järjestetään toukokuun alkupuolella.

Vuonna 2020 taidelinjan valintakoe
järjestetään keskiviikkona 29.4.2020


 
Valintakokeessa hakija tekee kaksi tehtävää valitsemastaan taideaineesta (kuvataide, teatteri tai musiikki). Kumpikin tehtävä arvioidaan asteikolla 0-10 ja valintakokeen lopullinen pistemäärä on tehtävistä annettujen pisteiden keskiarvo. Valintakokeen maksimipistemäärä on 10.

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineista lasketaan painotettu keskiarvo. Äidinkielen, englannin, matematiikan ja historian arvosanoilla on painokerroin neljä. Päättötodistuksen maksimipistemäärä on 10.

Taidelinjalle valitaan yhteensä 25 opiskelijaa valintakokeen perusteella. Sisäänotossa ei ole kiintiöitä taideaineiden välillä, vaan hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoetehtävät

Kunkin taideaineen valintakokeessa arvioidaan kaksi tehtävää. Hakijan pistemäärä valintakokeessa on tehtävistä saatujen pisteiden keskiarvo. Sivun alareunassa on aikaisempien vuosien tehtäviä, joihin kannattaa tutustua ennen koetta.

Kuvataiteen valintakokeessa tehdään kaksi tehtävää. Aikaisempien vuosien tehtäviin tutustumalla saa hyvän käsityksen tehtävätyypeistä ja tekniikoista. Kaikki tehtäviin käytettävät materiaalit saat käyttöösi lukion puolesta ja omia materiaaleja ei saa käyttää. Näin takaamme kaikille tasavertaiset lähtökohdat. Molemmat  tehtävät annetaan yhtä aikaa aamulla ja saat tehdä ne haluamassasi järjestyksessä kl0 9.00-15.00 välisenä aikana.

Musiikin tehtävät suoritetaan musiikin luokassa yksi hakija kerrallaan. Ensimmäinen tehtävä on hakijan vapaasti toteuttama musiikkiesitys (oman säestäjän käyttö on sallittu). Toinen tehtävä on prima vista -tehtävä, jolla kartoitetaan hakijan valmiuksia hahmottaa nuottikuvaa lyhyessä ajassa. Tehtävänä on yksiääninen melodia tai sointumerkit tavanomaisessa sävellajissa. Omasta istrumentistaan riippuen hakija voi soittaa tai laulaa melodiaa, sointuja, bassolinjaa tai rumpukomppia. Tehtävä voidaan toteuttaa myös yhteissoittona lautakunnan jäsenten kanssa. Hakija saa valita tehtävänsä kolmesta eri kappaleesta. Ennen esitystä on mahdollisuus itsenäiseen äänenavaukseen.

Ilmaisutaito

Viherlaakson lukion ilmaisutaidon valintakoetehtävät 29.4.2020

Yksilötehtävä

Valmista etukäteen 1-2 minuutin sooloesitys otsikolla Taide ja minä. Esityksessä saa hyödyntää kaikkia esittävän taiteen lajeja ja ilmaisukeinoja. Esitys voi olla tekstiin perustuva tai sanaton. Hakija saa ottaa mukaansa yhden esineen, puvun, rekvisiitan tai muun esityksessä tarvitsemansa apuvälineen halutessaan. Taustamusiikin käyttö on sallittua. Sooloesitykset esitetään kaikkien ilmaisutaidon valintakokeisiin osallistuvien hakijoiden läsnäollessa. Annettua aikaa ei saa ylittää.

Ryhmätehtävä

Ryhmätehtävä annetaan valintakokeessa. Siihen ei tarvitse valmistautua etukäteen.

Maksimipistemäärä kaikkien taideaineiden valintakokeissa on 10 pistettä.