Hakeminen taidelinjalle

Taidelinjalle haetaan yhteishaussa omana hakukohteenaan. Sähköinen yhteishaku tapahtuu Opintopolussa. Kaikki taidelinjalle hakevat täyttävät Espoossa käytössä olevan sähköisen ainevalintakortin hakuajan päättymisen jälkeen. Ainevalintakortin täyttämisellä ei ole merkitystä valintapäätökseen, mutta ainevalintakortin tiedot auttavat tulevan lukuvuoden opetuksen suunnittelussa. Tarkempia ohjeita sähköisestä ainevalintakortista saat oman peruskoulusi opolta.

Viherin taidepainotus antaa sinulle mahdollisuuden laaja-alaiseen taideaineiden opiskeluun kuvataiteessa, ilmaisutaidossa ja musiikissa – joko yhdessä tai erikseen, haluamallasi tavalla. Taideaineet tukevat  lukiolaisen hyvinvointia ja antavat vastapainoa muiden aineiden opiskeluun. Taideaineiden opinnot ovat kaikille opiskelijoille valittavissa, mutta taidelinjalaisena voit painottaa taiteiden opintoja. Taidelinjalaiset suorittavat lukion aikana taideaineita vähintään 20 opintopisteen verran sekä lukiodiplomin. Taidelinjalaisena saat mahdollisuuden osallistua vuosittain eri taiteenlajien yhteistyössä toteutettavaan näytelmäproduktioon, joka esitetään ArtTiede-kulttuuripäivänä.

Valintakoetehtävät 2020

Lue alta ainekohtaiset ohjeet ja aiemmat valintakoetehtävät huolella.

Kuvataiteen valintakoeohjeet ja -tehtävät 2020

Musiikin valintakoeohjeet ja -tehtävät 2020

Ilmaisutaidon valintakoeohjeet ja -tehtävät 2020

Valintakokeen pisteytys

Taidelinjan valintamenettelyssä pisteitä saa valintakokeesta ja peruskoulun päättötodistuksesta. Valintakokeen maksimipistemäärä on 10. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineista lasketaan painotettu keskiarvo. Äidinkielen, englannin, matematiikan ja historian arvosanoilla painokerroin on neljä. Päättötodistuksen maksimipistemäärä on 10.

Taidelinjalle valitaan yhteensä 25 opiskelijaa valintakokeen perusteella. Sisäänotossa ei ole kiintiöitä taideaineiden välillä, vaan hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen saatujen pisteiden perusteella.

Kaikissa taideaineissa valintakokeen tehtäviä on arvioimassa kaksi opettajaa, ja heidän perustelunsa tehtävien arvioinnista kirjataan arviointilomakkeeseen. Keväästä 2017 alkaen musiikin ja ilmaisutaidon tehtävät on myös videoitu. Tallenteita katsotaan ainoastaan mahdollisten oikaisupyyntöjen yhteydessä.

Koska valintakokeesta saa jatkossa 10 pistettä, on ollut perusteltua lisätä hiukan myös peruskoulun päättötodistuksesta laskettavien pisteiden painoarvoa. Tämä tehdään painotetun keskiarvon avulla. Äidinkieli, englanti, matematiikka ja historia painotetaan kertoimella neljä. Pärjätäkseen lukiossa opiskelijalla toivotaan olevan hyvät valmiudet ja opiskelutaidot äidinkielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa sekä reaaliaineissa, joita tässä painotuksessa edustaa historia.

Valintakoe järjestetään joka vuosi toukokuun alkupuolella. Hakijat saavat kirjallisen kutsun valintakokeeseen noin viikkoa aikaisemmin.