Hakeminen taidelinjalle

Hakeminen

Taidelinjalle haetaan yhteishaussa omana hakukohteenaan. Sähköinen yhteishaku tapahtuu Opintopolussa. Kaikki taidelinjalle hakevat täyttävät Espoossa käytössä olevan sähköisen ainevalintakortin hakuajan päättymisen jälkeen. Ainevalintakortin täyttämisellä ei ole merkitystä valintapäätökseen, mutta ainevalintakortin tiedot auttavat tulevan lukuvuoden opetuksen suunnittelussa. Tarkempia ohjeita sähköisestä ainevalintakortista saat omalta peruskoulun opoltasi.


Valintakoe 2020

VALINTAKOE TULLAAN JÄRJESTÄMÄÄN ETÄKOKEENA!

Tarkemmat tiedot on nyt julkaistu!

Tutustu niihin huolella.

Kaikki hakijat saavat kirjallisen kutsun valintakokeeseen
noin viikkoa ennen koetta.

Vuonna 2020 taidelinjan valintakoe
järjestetään keskiviikkona 29.4.2020.


Valintakoetehtävät 2020

Lue alta ainekohtaiset ohjeet ja valintakoetehtävät huolella.

Ilmaisutaidon valintakoeohjeet ja -tehtävät 2020

Kuvataiteen valintakoeohjeet ja -tehtävät 2020

Musiikin valintakoeohjeet ja -tehtävät 2020

Valintakokeen pisteytys

Valintakokeen maksimipistemäärä on 10.

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineista lasketaan painotettu keskiarvo. Äidinkielen, englannin, matematiikan ja historian arvosanoilla on painokerroin neljä. Päättötodistuksen maksimipistemäärä on 10.

Taidelinjalle valitaan yhteensä 25 opiskelijaa valintakokeen perusteella. Sisäänotossa ei ole kiintiöitä taideaineiden välillä, vaan hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen saatujen pisteiden perusteella.

Aikaisempien vuosien valintakoetehtäviä

Kuvataide:

Kuvataidetehtävä 2010
Kuvataidetehtävä_1 2011
Kuvataidetehtävä_2 2011
Kuvataidetehtävä 1 2013
Kuvataidetehtävä 2 2013
Kuvataidetehtävä 1–2 2014
Kuvataidetehtävä 1–2 2015
Kuvataidetehtävä 1 2016
Kuvataidetehtävä 2 2016
Kuvataidetehtävät 2017
Kuvataidetehtävä 1 2018

Kuvataiteen tehtävien pisteytys

Ilmaisutaito:

Ilmaisutaidon tehtävä 2010
Ilmaisutaidon tehtävä 2011
Ilmaisutaidon tehtävä 2012
Ilmaisutaidon tehtävä 2013
Ilmaisutaidon tehtävä 2016
Ilmaisutaidon tehtävä 2017
Ilmaisutaidon tehtävä 2018
Ilmaisutaidon tehtävä 2019

Ilmaisutaidon tehtävien pisteytys

Musiikki:

Musiikin tehtävien pisteytys