Hakeminen taidelinjalle

Hakeminen
Taidelinjalle haetaan yhteishaussa omana hakukohteena.  Sähköinen yhteishaku tapahtuu opintopolussa.


Valintakoe
Kaikki hakijat saavat kirjallisen kutsun valintakokeeseen
noin viikkoa ennen koetta.
Valintakoe järjestetään toukokuun alkupuolella.

Vuonna 2020 taidelinjan valintakoe
järjestetään keskiviikkona 29.4.2020


Valintakokeessa hakija tekee kaksi tehtävää valitsemastaan taideaineesta (kuvataide, teatteri tai musiikki). Kumpikin tehtävä arvioidaan asteikolla 0-10 ja valintakokeen lopullinen pistemäärä on tehtävistä annettujen pisteiden keskiarvo. Valintakokeen maksimipistemäärä on 10.

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineista lasketaan painotettu keskiarvo. Äidinkielen, englannin, matematiikan ja historian arvosanoilla on painokerroin neljä. Päättötodistuksen maksimipistemäärä on 10.

Taidelinjan opiskelijoille tehdään koulun alettua opintojen ohjaajan avustuksella yksilöllinen opiskeluohjelma, jolla mahdollistetaan taideaineiden laaja opiskelu lukio-opintojen alusta lähtien.

Valintakoetehtävät
Kunkin taideaineen valintakokeessa arvioidaan kaksi tehtävää. Hakijan pistemäärä valintakokeessa on tehtävistä saatujen pisteiden keskiarvo. Sivun alareunassa on aikaisempien vuosien tehtäviä, joihin kannattaa tutustua ennen koetta.

Kuvataiteen valintakokeessa tehdään kaksi tehtävää. Aikaisempien vuosien tehtäviin tutustumalla saa hyvän käsityksen tehtävätyypeistä ja tekniikoista.

Musiikin tehtävät suoritetaan musiikin luokassa yksi hakija kerrallaan. Ensimmäinen tehtävä on hakijan vapaasti toteuttama musiikkiesitys (oman säestäjän käyttö on sallittu). Toinen tehtävä on prima vista -tehtävä, jolla kartoitetaan hakijan valmiuksia hahmottaa nuottikuvaa lyhyessä ajassa. Tehtävänä on yksiääninen melodia sekä sointumerkit tavanomaisessa sävellajissa. Omasta istrumentistaan riippuen hakija voi soittaa tai laulaa melodiaa, sointuja, bassolinjaa tai rumpukomppia. Tehtävä voidaan toteuttaa myös yhteissoittona lautakunnan jäsenten kanssa. Hakija saa valita tehtävänsä kolmesta eri kappaleesta. Ennen esitystä on mahdollisuus itsenäiseen äänen avaukseen.

Ilmaisutaidon pääsykokeessa on kolme osiota: ensimmäistä, ”lämmittelyosiota”, ei arvostella. Sen jälkeen tulee kaksi arvosteltavaa tehtävää. Maksimipistemäärä kaikkien taideaineiden valintakokeissa on 10 pistettä.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin.

Kuvataide
Kuvataidetehtävä 2010
Kuvataidetehtävä_1 2011
Kuvataidetehtävä_2 2011
Kuvataidetehtävä 1 2013
Kuvataidetehtävä 2 2013
Kuvataidetehtävä 1-2 2014
Kuvataidetehtävä 1-2 2015
Kuvataidetehtävä 1 2016
Kuvataidetehtävä 2 2016
Kuvataidetehtävät 2017
Kuvataidetehtävä 1 2018


Kuvataiteen tehtävien pisteytys

Ilmaisutaito
Ilmaisutaidon tehtävä 2010
Ilmaisutaidon tehtävä 2011
Ilmaisutaidon tehtävä 2012
Ilmaisutaidon tehtävä 2013

Ilmaisutaidon tehtävä 2016
Ilmaisutaidon tehtävä 2017
Ilmaisutaidon tehtävä 2018

Ilmaisutaidon tehtävien pisteytys

Musiikki
Musiikin tehtävien pisteytys

Ainevalintakortti
Taidelinjalle hakevat täyttävät yhteishaun päättymisen jälkeen Espoon sähköisen ainevalintakortin, josta saa tarkemmat ohjeet oman peruskoulun opolta.  Ainevalintakortin täyttämisellä ei ole merkitystä valintapäätökseen, mutta ainevalintakortin tiedot auttavat tulevan lukuvuoden opetuksen suunnittelussa.