Espoon kesälukion kurssitarjonta 2020

KESÄLUKIOSTA VAUHTIA OPINTOIHIN

Käytä kesäkuu tehokkaasti suorittamalla lukio-opintoja. Jos olet lukiolainen, peruskoulun päättävä nuori tai opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, kesälukio on sinua varten! Kesälukio järjestetään tänä vuonna Otaniemen lukiossa. Osoite on Tietotie 6, Otaniemi, Espoo. 

Ilmoittautuminen
Espoon päivälukion opiskelijat (kaikki kurssit ovat ilmaisia). Espoon kaupungin kesälukioon ilmoittaudutaan Wilman kautta kurssitarjottimeen Espoon kesälukio 2019 samalla tavalla kuin oman lukionkin kursseille. Ilmoittautuminen on auki ma 6.4. klo 7.00 – pe 15.5. klo 12.00 Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan jälkeen et voi enää perua osallistumista ja joudut maksamaan kurssimaksun.

Kesälukio on avointa opetusta, johon voivat ilmoittautua kaikki halukkaat. Kesälukiokurssit vastaavat normaaleja lukiokursseja ja ne hyväksytään sellaisenaan kaikissa espoolaisissa lukioissa.
Mitä kaikkea kesälukiossa tehdään?
Kesälukiossa voi nopeuttaa omia opintojasi tai paikata ohueksi jääneitä tietoja. Lisäksi kesälukiossa voi suorittaa lukiokursseja ja kerrata lukiossa opittua sekä harjoitella ylioppilaskirjoituksia varten. Espoon kaupungin kesälukio tarjoaa suomenkielisen lukion opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista.

Lukion oppimäärän mukaiset pakolliset kurssit
Kesälukiossa voit opiskella äidinkieltä, ruotsia, englantia, matematiikkaa, historiaa ja yhteiskuntaoppia. Yhden kurssin pituus on 38 tuntia. Opetettavat kurssit ovat seuraavat (opetusta järjestetään päivittäin oheisella aikataululla, ei viikonloppuisin) ti 2.6 – ti 16.6. :

Klo 8.30 -10.45 ENA 04 RUB1 5 ÄI06 MAA 06  HI 02
Klo 11.15 – 13.30 ENA 05 RUB1 4  MAA 10 MAB 03 YH 02 
Klo 13.45 -16.00 ENA 06 RUB1 3   MAB 04 YH 03 

Kokeiden palautus ke 17.6. klo 8.30/9.00/9.30 ja uusintakokeet to 18.6. klo 9.00.
Kirjalista täällä.

Kurssi toteutetaan, jos kurssille ilmoittautuneita on vähintään 10 (viime vuosina kaikki kurssit ovat toteutuneet). Matematiikan kursseilla suositellaan pitämään mukana omaa tietokonetta, jossa on käytössä symbolinen laskin (esim. TI-nspire cx Cas laskin ja MAA10 kurssilla lisäksi käytetään taulukkolaskinohjelmaa esim. Excel, sekä geogebraohjelmaa).

Teknologiakurssit Otaniemen kampusalueella

TO02.1 Teknologia ja STEAM-Aalto kesäkurssi
Kurssilla toteutetaan ainerajoja ylittäviä STEAM-projekteja, joissa hyödynnetään teknologiaa eri alustoilla (arduino, raspberry pi ja/tai microbit). Kurssin aikana vieraillaan Aallon eri tutkimusyksiköissä, tutustutaan samalla Aaltoon opiskelupaikkana.  Projektitöiden aiheet ja tehtävät liittyvät Aallon eri yksiköiden toimialaan. Kurssi ei edellytä esitietoja teknologiasta.

Kurssikuvaus:
https://docs.google.com/document/d/1kRogqjLBJD24obJrzU0j_DX_8cv4CslvMD_4ooTBZPo/edit?usp=sharing
Ajankohta: ma 1.6.- pe 5.6. klo 09- 16

TO02.1 Robotiikan kesäkurssi
Kurssi on tarkoitettu lukiolaisille ja lukio-opettajille, jotka ovat kiinnostuneita tiettyyn tehtävään tarkoitetun robotin suunnittelusta, rakentamisesta ja ohjelmoinnista. Kurssilla tutustutaan robotin toteutuksessa tarvittaviin mekaanisiin ratkaisuihin:
 – liikkuvan ohjattavan alusta,
– kääntyvän nivel tai kääntökauha tai nosturin rakentaminen,
– käyttötarkoitukseen sopivan voimalinjan rakentaminen.  

Lisäksi tutustutaan miten sensoreita voidaan hyödyntää robotin toimintojen automatisoinnissa. Kurssilla perehdytään robotin ohjelmoimisessa käytettävään java-ohjelmointikieleen ja sen rajapintaan.

Kurssin kautta on mahdollista hakea Espoon lukioverkon First Global 2020 joukkueeseen. Kurssin tavoitteena on lisätä robotiikan osaamista ja kiinnostusta eri puolilla Suomea.

Ilmoittautuminen
https://forms.gle/5ZcotU3fSpvcyJ8B7
Ajankohta: ma 1.6.- pe 5.6. klo 09- 16

TO02.2 Eettisen hakkeroinnin alkeet:
Kurssilla tutustutaan yleisimpiin verkkosovellusten haavoittuvuuksiin sekä opitaan käyttämään yleisiä tietoturvatestauksessa käytettäviä työkaluja. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tietoliikenteen turvallisuuden perusteista ja haluavat tietää lisää esimerkiksi internetin verkkopalveluiden toiminnasta ja tietoturvasta. Kurssilla tutustutaan myös Linux-käyttöjärjestelmään.
Kurssin suoritus on työpajatyylistä työskentelyä, mutta työpajat ovat ohjattuja. Kurssi antaa hyvät valmiudet osallistua syksyllä järjestettävälle eettisen hakkeroinnin kurssille (EET1)
Varsinaisia esitietoja ei tarvita, mutta esimerkiksi ohjelmointikokemuksesta voi olla hyötyä.

Ajankohta: ma 8.6.- pe 12.6. klo 09-16

Lisätietoja
Mikael Inkeroinen mikael.inkeroinen@espoo.fi
046 877 203

3.4.2020