Espanja

ESPANJA
¡Bienvenido a estudiar español! 

Espanjaa opinnot alkavat Viherlaakson lukiossa aivan alkeista (B3 –oppimäärä). Espanjaa voit opiskella yhteensä yhdeksän kurssia. HUOM!: Mikäli suoritat lukion ”normaalissa” kolmen vuoden tahdissa, tulee sinun aloittaa kieliopintosi heti ensimmäisenä lukiovuonna, jotta ehtisit opiskella kaikki yo-kokeen suorittamisen kannalta olennaiset kurssit! 

  1. vuoden kurssit

EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Syventävä kurssi
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. 

EAB32 Matkalla maailmassa
Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavallisissa asiointitilanteissa. 

EAB33 Elämän tärkeitä asioita
Syventävä kurssi
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

EAB34 Monenlaista elämää
Syventävä kurssi
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. 

 

  1. vuoden kurssit

EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito
Syventävä kurssi 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

EAB36 Kulttuuri ja mediat
Syventävä kurssi 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 

Syventävä kurssi 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

EAB38 Yhteinen maapallomme 

Syventävä kurssi 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

 

EAB39 Kertauskurssi (suoritetaan osittain itsenäisesti kesällä toisen opiskeluvuoden jälkeen,  ja osittain kolmannen opiskeluvuoden syksyllä 1. jaksossa ennen syksyn yo-kokeita)
Soveltava kurssi
Kurssilla keskitytään harjoittelemaan tulevaan YO-kokeeseen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.