Erityisopettaja

Erityisopettaja kartoittaa lukiseulan avulla mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Vapaaehtoiseen lukiseulaan voivat osallistua kaikki ensimmäisen vuositason opiskelijat 1. jakson aikana. Lukiseulaan osallistumista suositellaan. Lukiseulan tulosten perusteella erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan yksilölukitestiin.

Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilöohjausta ja tukea. Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Lisätietoa kannattaa kysyä erityisopettajalta, apulaisrehtorilta tai rehtorilta.

Jos yksilötestissä havaitaan lukivaikeus, opiskeijalle myönnetään oikeus lisäiakaan lukion koeviikolla. Lisäaikaa myönnetään harkinnan ja tarpeen mukaan niihin kokeisiin, joissa siitä on todellista hyötyä opiskelijalle.

Opiskelijan vastuulla on huolehtia siitä, että apulaisrehtorilla on tieto lisäajan käytöstä 2 viikkoa ennen koeviikkoa.

Yksilötestissä havaitun keskivaikean tai vaikean lukivaikeuden preusteella opiskelija voi anoa lisäaikaa YO-tutkinnon kokeisiin. Lisäaikaa anotaan ennen kuin opiskelija ilmoittautuu ensimmäistä kertaa YO-tutkintoon. Jos opiskelija aloittaa YO-tutkinnon 3. opintovuoden syksyllä, lisäaikaa haetaan huhtikuussa 2. toisen opintovuoden keväällä. Lisätietoa voi kysyä rehtorilta ja perehtymällä ylioppilastutkintolautakunnan sivuihin  määräykset ja ohjeet.

Viherlaakson lukion erityisopettaja
Henriikka Hamila
Puh. 046 877 1955
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)espoo.fi.