Kurssi tutustuttaa opiskelijan japanin kielen alkeisiin, sekä japanin kulttuurin keskeisimpiin piirteisiin. Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi osata lukea ja kirjoittaa japanilaisia tavumerkkejä, tervehtiä ja esitellä itsensä japaniksi, sekä kysyä yksinkertaisia kysymyksiä.

Kurssi koostuu 16 tekstiosiosta (+ johdanto) ja viidestä tehtäväosiosta, jotka kaikki täytyy suorittaa järjestyksessä. Kurssin arvioitu työmäärä on noin 28 tuntia, joka vastaa noin 1 h 30 min pituista työskentelyä jokaista tekstiosiota kohti. Jotkin osiot, varsinkin kurssin alkupuolella, ovat tätä huomattavasti työläämpiä, mutta kurssin loppupuolella on osioita, joista selviää tätä pienemmällä työmäärällä. Kurssiin sisältyy myös loppukoe, joka suoritetaan koululla Abitti-kokeena. Kun olet suorittanut kaikki kurssin teksti- ja tehtäväosiot, ota yhteyttä kieltenopettajiin loppukokeen paikan ja ajankohdan selvittämiseksi.

Course Curriculum

Johdanto Details FREE 00:00:00
Kirjoitusjärjestelmät
Hiragana Details 00:00:00
Hiragana tehtävät 00:30:00
Tervehdykset Details 00:00:00
Katakana Details 00:00:00
Katakana tehtävät 00:30:00
Lauserakenne
Persoonapronominit Details 00:00:00
Aihe Details 00:00:00
Honorifit Details 00:00:00
Verbit Details 00:00:00
Objekti Details 00:00:00
Lauserakenne tehtävät 00:30:00
Kysyminen
Kysymykset Details 00:00:00
Demonstratiivipronominit Details 00:00:00
Numeraalit Details 00:00:00
Numero ja kysymys tehtävät 00:30:00
Kaupassa asiointi Details 00:00:00
Yleisiä tunnustavuja
Omistaminen Details 00:00:00
Perheenjäsenet Details 00:00:00
Kertaustehtävät 00:30:00
Suunta ja sijainti Details 00:00:00
Ravintolassa asiointi Details 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • UNLIMITED ACCESS

Instructors

25 STUDENTS ENROLLED

Search Courses