Japanin alkeiskurssi (2 op)

Opiskelija tutustuu opintojakson aikana japanin kielen alkeisiin, sekä japanin kulttuurin keskeisimpiin piirteisiin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla tulisi olla tarvittavat taidot toimimaan yksinkertaisissa jokapäivän tilanteissa, joita tarvitsee lomamatkalla japaniin.

Module 1 あいさつ
Unit 1 Johdanto
Unit 2 Hiragana
Unit 3 Dakuten ja pikkumerkit
Unit 4 Kirjoittaminen
Unit 5 Tervehdyssanoja
Module 2 わたしはラリです
Unit 1 Katakana
Unit 2 Nimen kirjoittaminen
Unit 3 Persoonapronominit
Unit 4 Aihe
Module 3 マリさんがたべます
Unit 1 Honorifit
Unit 2 Verbit
Unit 3 Verbien käyttö
Unit 4 Objekti
Module 4 これはいくらですか?
Unit 1 Kysymykset
Unit 2 Demonstratiivipronominit
Unit 3 Numeraalit
Unit 4 Kaupassa asiointi
Module 5 わたしのいぬはここにいます
Unit 1 Omistaminen
Unit 2 Perheenjäsenet
Unit 3 Suunta ja sijainti
Unit 4 Ravintolassa asiointi