Cern

Projektiin kuuluu opintomatka Cerniin, Geneveen, jossa tutustutaan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen. Projekti voidaan tehdä yhteistyöttä jonkun toisen lukion kanssa.

Opiskelijat valitaan Cern-projektiin koulumenestyksen ja haastattelujen perusteella matkaa edeltävänä lukuvuonna. Opiskelijoille annetaan ennakkotehtävät keväällä ja ne palautettiin elokuussa opintojen alkaessa. Aiheet olivat Sveitsi, CERN, antiaine, suprajohtavuus, standardimalli, LHC – kiihdytin ja CMS – koeasema, kosmologia, Grid ja YK. Projektiin voi kuulua vierailu Helsingin yliopiston kiihdytinlaboratorioon.

Opintomatkan jälkeen opiskelijat täydensivät ennakkotehtävät CERN:ssä saamiensa tietojen perusteella. Valmiit projektityöt pidetään laitetaan nähtäväksi koululla ja ne esitellään muille lukiolaisille ja osalle yläkoulun oppilaita. Esittelyn suunnittelu käynnistettiin heti matkan jälkeen.

Kurssin toteutuksesta vastaa fysiikan ja matematiikan lehtori Minna Rickman.

Matkaohjelma

Retket
Tutustumiseen Geneven kaupunkiin.
Hiukkasfysiikan opinnot CERN-tutkimuskeskuksessa.
ATLAS-kontrollihuone.
Yleisesittelyn CERN:stä.
Tiedepolkuun Microcosmosprotoni.
Tutustuminen YK:n päämajaan Genevessä.
Retki le Salève-vuorille.
Tutustuminen Geneven tekniikan museoon.

Luennot
Protoni, ydin-ydin törmäys.
Hiukkaskiihdyttimet/hiukkasilmaisimet ja hiukkasfysiikan tulevaisuuden haasteet.
Mitä LHC:n jälkeen?
CLIC-tutkimusprojekti.
Tutustuminen tietokonekeskukseen ja globaaliin hajautettuun laskentaprojektiin.
Cloud-koe.
Antimateria ja tutustuminen antimateriakoeasemaan.