HYVÄT VIHERLAAKSON LUKION OPPILAIDEN HUOLTAJAT

Tervetuloa Viherlaakson lukion huoltajien kokoukseen
Aika Torstai 25.10.18 klo 18.00
Paikka Viherlaakson lukio
Osoite Kutojantie 2 D

Johtokunta voi vaikuttaa lukion asioihin
Espoon peruskouluissa ja lukioissa toimivat koulukohtaiset johtokunnat. Koulujen
johtokunnat ovat merkittävä lähidemokratian muoto ja oppilaiden huoltajien vaikutuskanava tärkeisiin opetus- ja kasvatusasioihin. Johtokunnassa voi yhteistyössä muiden huoltajien ja koulun edustajien kanssa vaikuttaa mm. kodin ja koulun yhteistyöhön, koulun opetussuunnitelmaan, oppilaiden hyvinvointiin ja kouluyhteisön kehittämiseen.

Oma johtokunta
Viherlaakson yläkoulu ja Viherkallion alakoulu yhdistettiin Viherlaakson kouluksi 1.8.2018 alkaen. Samalla päivämäärällä Viherlaakson lukion ja Viherlaakson yläkoulun yhteinen johtokunta lakkautettiin. Samassa yhteydessä päätettiin, että sekä Viherlaakson kouluun että lukioon perustetaan omat johtokunnat.

Ehdokkaiden nimeäminen
Ehdokkaat Viherlaakson lukion johtokuntaan nimetään tässä huoltajien kokouksessa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tekee sitten päätöksen tämän ehdokasasettelun perusteella. Uuden johtokunnan toimikausi päättyy vuonna 2021. Ehdokasasettelu tapahtuu kokouksessa ja siihen voivat osallistua vain paikalla olevat henkilöt (valtakirjalla ei voi osallistua kokoukseen).

Ehdotettavien henkilöiden tulee olla kokouksessa paikalla tai heiltä pitää olla kirjallinen suostumus ehdokkuuteen. Johtokunnassa voi olla 3, 4 tai 5 huoltajajäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Ehdokkaina tulee olla sekä miehiä että naisia. Kokous myös ehdottaa, kenet tulisi nimetä johtokunnan puheenjohtajaksi ja kenet varapuheenjohtajaksi. Ehdotettavilla henkilöillä on lapsi/lapsia lukuvuoden 2018-2019 alussa oppilaana koulussa. Mikäli huoltajaehdokkaita ei ole tarpeeksi, voidaan ehdokkaaksi esittää espoolaisia henkilöitä eli kunnan asukkaita, vaikka heillä ei ole lasta koulussa.

Tule mukaan
Jos sinua kiinnostaa lukion opiskelijoiden hyvinvointi, opetuksen tai painotuksen kehittäminen tai ylipäätään koulun asioihin vaikuttaminen, tule mukaan kokoukseen. Voit myös kysyä lisää johtokunnan työstä. Laita viesti tai soita.

Espoossa 5.10.2018

Jussi Rekilä
Rehtori, Viherlaakson lukio
jussi.rekila@espoo.fi
0505425631

Lisämateriaali

Päätös Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 16.05.2018 § 102
Johtokuntatyön opas 2017-2021
Ehdokkaiden asettaminen 2017_1
Huoltajien kokousten toimintaohjeet 2017_1
Malli huoltajien kokouksen pöytäkirjaksi_1

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommentisi
Nimi