Kansanedustaja Viherissä

0
99

Viime maanantaina koulullamme vieraili kansanedustaja Sari Multala luennoimassa kestävästä kehityksestä.

Sari Multala (Kok.) on entinen purjehduksen olympiajoukkueen jäsen joka valittiin eduskuntaan 2015. Hän on myös toiminut pitkään kuntapolitiikassa Vantaalla.

Multala piti luennon ilmastonmuutoksesta. Hän kertoi kuinka tärkeää on että nuorille opetetaan aiheesta jotta he osaat toimia oikein. Hän esitteli haasteita joilla on suuri rooli ilmastonmuutoksessa, ja mahdollisia ratkaisuja niihin. 

Yksi haasteista oli ekologisen toiminnan kalleus, jonka takia monet toimivat epäekologisesti. Multalan mukaan ratkaisu voisi olla epäekologisten toimien muuttaminen kalliimmaksi, ja ekologisten halvemmaksi. Myös jotkin kiellot voisivat toimia, esimerkiksi hiilivoiman käyttökielto. Hiilidioksidin vähentäminen ja metsien hakkuu nousivat myös aiheeksi. Hän kertoi hiilinielujen tärkeydestä, ja että metsien hakkuun ja kasvun pitää olla tasapainossa.

Oli myös positiivisia uutisia. Multala kertoi mihin ongelmiin tällä hetkellä Suomessa puututaan. Kaupungeilla ja kaupungistumisella on hänen mukaansa suuri merkitys ilmastonmuutoksessa, ja onneksi kaikki isot kaupungit ovat jo mukana ekologisessa toiminnassa. 

Multala kertoi myös metsien suojeluun liittyvästä METSO-hankkeesta. Hankkeessa mukana olevia yksityisesti omistettuja metsiä suojellaan, ja sen sijaan että omistajat hyötyisivät metsistä taloudellisesti, ne jätetään rauhaan ja omistaja saa siitä korvausta. Myös soita suunnitellaan lisättävän METSO-hankkeeseen.

Vesistöjen elinoloja parannetaan jatkuvasti. Vanhoja kaupunkien viemäreitä joista jätevesi valuu luontoon uusitaan, yksityisiä pikkupatoja puretaan jotta kalat voisivat kulkea vapaasti ja peltoja ei enää lannoiteta niin paljon, ja se tehdään eri tavalla, joten lannoitteet eivät valu vesistöihin ja aiheuta leväkasvua.

Sari Multalan haastattelu. Haastattelijana toimi Robert Skinner.

Multalan vierailuun kuului myös haastattelu ja yleisön kysymyksiä. Kysymyksiä oli liittyen myös muihin kestävän kehityksen osa-alueisiin: syrjintään, tasa-arvoon, talouteen, terveyteen ja vaikuttamiseen.

Miten tavallinen nuori pystyy vaikuttamaan yhteiskunnassa?

Multala suosittelee oppilaskunnan hallitusta sekä nuorisovaltuustoa hyvinä paikkoina vaikuttaa. Täysi-ikäiselle helpoin tapa on äänestäminen.

Miten voi lähteä vaikuttamaan ja miten saa aloitettua poliittisen uran?

Multalan mielestä kuntapolitiikka on erinomainen paikka aloittaa. Kuntapolitiikasta oppii hänen mukaansa paljon, ja sen jälkeen politiikka on helpompaa.

Energiajuomat: kyllä vai ei?

”Ei alle 16-vuotiaille olisi hyvä suositus. Energiajuomien epäterveellisyydestä löytyy runsaasti tieteellistä tutkimusta”

Mitä nykyisen hallituksen pitäisi parantaa liittyen maahanmuuttoon?

”Asioita pitäisi enneminkin muuttaa EU-tasolla, Maahanmuuttopolitiikan järjestelmä oli suunniteltu erilaiselle tilanteelle, ja se on ajastaan jäljessä. Kiintiöpakolaisten määrää pitäisi kasvattaa.”

Miten köyhyyttä voisi vähentää, ja miten tasa-arvoisi mahdollisuuksia parantaa?

”Varhaiskasvatukseen pitäisi panostaa. Oppivälinemaksuja toisella ja kolmannella asteella pitäisi saada alemmas. Joissain yliopistoissa on esimerkiksi siirrytty malliin jossa oppimateriaaleja voi lainata kirjastosta, sen sijaan että kaikilla olisi oma kirja. Progressiivinen verotus on kannattavaa, sillä se tasaa tuloeroja. Työnteon pitäisi olla kannustavaa, ja palkasta pitäisi jäädä käteen yli puolet”

Miten yrityksiä pitäisi verottaa?

”Yrityksillä on tärkeä rooli työllistämisessä. Suomessa yrityksiä pyritään verottamaan samalla tavalla kuin muissa maissa, jotta tänne olisi houkuttelevaa perustaa yritys.”

Mikä sai sinut lähtemään eduskunnan jäseneksi?

Multala haki Lontoon olympialaisten jälkeen syksyllä kuntapolitiikkaan. Hän oli purjehtija, mutta totesi että purjehdukseen voi palata myöhemminkin. Hän päätti 2 vuoden päästä siitä mennä eduskuntaan. Eduskunnassa työ on Multalan mukaan monipuolista, ja siinä oppii jatkuvasti uutta.

Mitä mieltä olette kaivosteollisuudesta?

Multalan mukaan kaivosteollisuudessa pitäisi arvioida kaikki kaivoksen seuraukset ympäristölle. Lupa pitäisi myöntää harkiten, ja muita mahdollisuuksia tulisi tutkia.

Onko hallitus aikeissa muuttaa translakia?

”Translakia viivästytettiin, koska eräät pienet eduskuntapuolueet eivät olleet sen kannalla. Nyt jokainen eduskuntapuolue on kuitenkin myönteisempi translain muuttamista kohden, ja se tullaan todennäköisesti muuttamaan ensi hallituskaudella”, Multala kertoo

Miten Itämeren tilanne on muuttunut?

”Risteilyaluksilta on kielletty jätteiden heittäminen mereen. Venäjällä ympäristöasenne on edelleen huono. Suomessa ravinnepäästöjen määrä oli suuri, ja sitä pitää vähentää. Suomen pitäisi olla etulinjassa ympäristöasioissa, sillä ympäristöystävälliset toimet luovat uutta talouden linjaa.”

Mitä nuorille pitäisi opettaa kestävästä kehityksestä?

”Vaihtoehtojen tulisi olla niin helppoja että kestävien valintojen pitäisi olla itsestäänselvyys.”

Kiitos Sari Multalalle että pääsi käymään Viherissä!

Tapahtuman organisointi: Robert Skinner, Eeva Stenbacka ja Kestävän kehityksen työryhmä KeKe

Artikkeli: Lotta Malinen

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommentisi
Nimi