Syksyllä 2016 Viherlaakson lukio sai uusia lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Opiskelijat pääsivät syyskuun lopulla kokemaan elämänsä ensimmäisen koeviikon lukiossa. Kysyimme muutaman kysymyksen ensimmäiseen koeviikkoon liittyen joiltakin koulumme uusilta ensimmäisen vuoden opiskelijoilta.

matikka

Oma mielipide koeviikosta?

Suurin osa oppilaista oli sitä mieltä, että kokeet olivat helpompia ja rennompia kuin annettiin pelotteluiden myötä ymmärtää. Kokeet eivät olleet niin vaikeita kuin sanottiin, ja tämän takia juuri kuultiinkin hyvä toteamus: ”Koeviikosta olisi peloteltu enemmän, jos siihen todella olisi ollut tarvetta.”

Lauantainpäivän kokeesta kommentoitiin sen olevan erittäin epäkäytännöllinen, mutta itse koeviikko menetelmän sanottiin olevan hyvä tapa järjestää kokeita. Vastauksista päätellen suurimmalla osalla oppilaista meni ensimmäinen koeviikko hyväksyttävän hyvin.

Olivatko kokeet erilaisia verrattuna yläasteen kokeisiin? Jos olivat, niin millä tavalla?

Osa oppilaista totesivat kokeissa olevan enemmän haastetta kuin yläasteella, mutta joidenkin mielestä kokeet eivät olleet vaikeampia, mutta niiden tasoeron huomasi selvästi. Monet kommentoivat kokeiden olevan vaikeampia juuri sähköistämisen takia. Sähköiset kokeet olivat joidenkin mielestä ongelmana kokeiden tekemisessä. Myös koko kokeen kattavat esseet olivat uutta sekä yhden kokeen esiintyminen päivässä, minkä jälkeen on vapaa lähtemään kotiin.

Mistä pidit koeviikossa ja mistä et?

Melkeinpä kaikki oppilaista pitivät positiivisena sitä järjestelmää, että päivässä on vain yksi koe ja sen jälkeen pääsi kotiin vaikka lukemaan ja valmistautumaan seuraavaan kokeeseen. Sen todettiin olevan käytännöllinen sekä mukava toimintakokonaisuus.

Negatiivisina asioina osa opiskelijoista piti mm. stressaavaa aikataulua, esseitä, moneen kokeeseen lukemista samaan aikaan sekä kokeiden sähköisyyttä.

kaksi-opiskelijaa

Onko jotain, joka sinun mielestäsi olisi pitänyt olla eri tavalla koeviikolla?

Lauantain kokeesta ei monikaan pitänyt. Abittikokeesta todettiin olevan liikaa säätöä, sekä toivottiin, että jos eri aineiden kokeet voitaisiin tehdä samalla ohjelmalla, kokeiden tekeminen olisi helpompaa. Myös paineen antamista ensimmäisen vuoden opiskelijoille kritisoitiin huonona asiana, sillä todettiin, että jos oppilas todella lukee kokeisiin, hänellä ei ole mitään hätää.

Mitä aiot tehdä eri tavalla seuraavalla koeviikolla?

Kaikki, joilta kysyttiin mielipidettä tähän, olivat yhtä mieltä siihen, että aikoisivat aloittaa koeviikkoon lukemisen aikaisemmin tai lukea enemmän.

Toinen koeviikko alkaa ensi maanantaina – joko olet aloittanut lukemaan?

Haastettelut ja teksti: Hilla Väyrynen, 1C

Kuvat: Jussi Rekilä

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommentisi
Nimi