Lähdössä vaihto-oppilaaksi

Lausunnot ja luvat

Vaihto-oppilaiksi lähtevät lukion opiskelijat huolehtivat itse kaikista vaihto-oppilasvuoden järjestelyistä eri järjestöjen kanssa. Opiskelijat saattavat tarvita rehtorin allekirjoituksen sellaisiin papereihin, joissa kysytään koulumenestystä ja arvosanoja. Nämä paperit ja alkuperäiset todistukset toimitetaan rehtorille hyvissä ajoin ennen palautuksen määräaikaa.

Poissaoloon anotaan lupa kirjallisesti, ja anomuksessa tulee olla huoltajan allekirjoitus. Lomake palautetaan kansliaan tai rehtorille. Käy rehtorin luona kysymässä ohjeet ulkomailla suoritettavien opintojen dokumentoinnista.

Hyväksiluettavat opinnot

Vaihto-oppilasvuoden aikana suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea lukion oppimäärään. Vaihto-oppilasvuoden jälkeen todistukset, lukujärjestykset ja muu materiaali esitetään rehtorille. Tästä materiaalista tulee käydä ilmi opintojen sisältö ja laajuus. Yleensä kursseja hyväksytään soveltavina kursseina eri oppiaineisiin.

Wilma toimii myös vaihto-oppilasvuoden aikana. Seuraa lukion tiedotteita kevätlukukauden aikana ja tee kurssivalinnat Wilmasta seuraavaa lukuvuotta varten tarjottimen auettua. Ota tarvittaessa yhteyttä opinto-ohjaajaan.